środa, 29 marca 2023

Mapy do pobrania rekomendowane przez TWTK

Mapa obejmuje obszar województwa łódzkiego z naniesionym przebiegiem Łódzkiego Szlaku Konnego. Została wykonana w oparciu o podkład V-mapy i podzielona na 214 arkuszy formatu A4. Sprawdź w Skorowidzu, które fragmenty mapy Cię interesują, a następnie pobierz odpowiedni arkusz i go wydrukuj przy pomocy programu Adobe Acrobat Reader.

Mapy wykonano w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi w Departamencie Geodezji i Kartografii, Wydział – Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na podstawie danych Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej.

Przydatność map do poruszania się po szlakach konnych, z uwagi na ilość i jakość szczegółów, została bardzo wysoko oceniona przez w Towarzystwo Wspierania Turystyki Konnej z Łodzi.