Zabytki romańskie (1)

środa, 6 maja 2020
W województwie łódzkim znaleźć można aż siedem obiektów związanych ze stylem romańskim. Te mniej znane to świątynie w: Żarnowie (pow. opoczyński), Rudzie (pow. wieluński), Strońsku (pow. zduńskowolski), czy dzwonnica w Krzyworzece (pow. wieluński). Zdecydowanie bardziej rozpoznawalne są: kościół św. Idziego w Inowłodzu (pow. tomaszowski), monumentalna kolegiata w Tumie koło Łęczycy…