DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

poniedziałek, 29 czerwiec 2020 23:12

Wotum zaufania oraz absolutorium dla Zarządu Województwa Łódzkiego

Za udzieleniem absolutorium głosowało 18 radnych, przeciw było 11 a 3 wstrzymało się od głosu. Podobny rozkład głosów był przy wcześniejszym głosowaniu nad udzieleniem wotum zaufania.

Głosowanie nad wotum zaufania poprzedziła debata nad Raportem o stanie województwa za 2019 rok. Raport przedstawił marszałek Grzegorz Schreiber. Jako najważniejsze osiągnięcia ubiegłego roku Marszałek wyszczególnił: przybliżenie Urzędu Marszałkowskiego do oczekiwań i potrzeb mieszkańców, dobrą współpracę z rządem, lokowanie inwestycji i różnego typu wydarzeń nie tylko w Łodzi ale również w innych ośrodkach województwa, powiększenie budżetu obywatelskiego, mikrogranty, granty sołeckie, wsparcie dla organizacji pozarządowych, Ochotniczych Straży Pożarnych, czy po raz pierwszy od wielu lat, pieniądze na rzecz spółek wodnych. Jednym z wielu przykładów współpracy władz województwa z rządem jest m.in. uzyskanie 9 milionów złotych na dofinansowanie infrastruktury sportowej. Łącznie  na inicjatywy oddolne w regionie z budżetu województwa przekazano łącznie 15 mln zł. 3 mln zł przeznaczono na program leczenia bezpłodności. Skorzystało
z niego 800 par. Dzięki leczeniu  udało się doprowadzić do 133 ciąż. Mówiąc
o priorytetowych kierunkach rozwoju województwa Grzegorz Schreiber wymienił m.in. o rozwój transportu niskoemisyjnego . Było to wsparcie remontu tramwajowej  linii 41 do Pabianic, modernizacja linii tramwajowych do Konstantynowa i Zgierza. Inne najistotniejsze działania Zarządu Województwa, na które zwrócił uwagę marszałek Grzegorz Schreiber dotyczyły rolnictwa, rozbudowy dróg i walki z wykluczeniem transportowym a także budowy Portu multimodalnego w  Zduńskiej Woli –Karsznicach.

Dodatkowym osiągnięciem realizacji rządowego programu likwidacji wykluczenia komunikacyjnego w województwie łódzkim, oprócz uruchomienia 29 nowych połączeń autobusowych,  jest zintegrowanie linii autobusowych z pociągami ŁKA, rozbudowa połączeń kolejowych.

Radni opozycyjni wskazywali, że raport nie odzwierciedla warunków życia mieszkańców łódzkiego i jest za długi. Marcin Bugajski przewodniczący klubu radnych Koalicji obywatelskiej stwierdził, że w natłoku danych zawartych w Raporcie ginie sens tworzenia takiego dokumentu.

W trakcie XIX sesji radni zapoznali się również z sytuacją na Rynku pracy
w województwie łódzkim w 2019 r. oraz oceną zasobów pomocy społecznej
w województwie łódzkim za rok 2019 i informacją z wykonania  „Planu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2019-2020” .

Rozpatrzono projekty uchwał w sprawie:

- aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej;

- programu ochrony powietrza dla strefy łódzkiej w celu osiągnięcia poziomu docelowego ozonu;

- udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2020 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji  celowej, przeznaczonej na dofinansowanie  zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich  

- rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia w 2020 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego;

- ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w bursach Samorządu Województwa Łódzkiego w roku szkolnym 2020/2021;

- nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi;

- rozpatrzenia wniosku p. (…) o podjęcie przez Sejmik Województwa Łódzkiego uchwały o utworzeniu obszaru ograniczonego użytkowania dla ulicy Zgierskiej w Łodzi, na odcinku od północnej granicy miasta do ul. Świtezianki w związku z nadmiernym hałasem komunikacyjnym;

- zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020;

- zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2020 rok;  

- zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego.

Wszystkie przyjęte uchwały i projekty uchwał dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w zakładce Sejmik (https://bip.lodzkie.pl/sejmik-wojewodztwa) .

Zapisy filmowe posiedzeń Sejmiku Województwa Łódzkiego dostępne są na:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1hmQBv550sP3MKkUYpCG01-OrYynH7tb

 

(wj)

zdjecia Sebastian Sołtyszewski

 

Polecane

Spotkanie autorskie z Jerzym Kropiwnickim

Spotkanie autorskie z Jerzym Kropiwnickim

24-09-2020

W czwartek (24 września) w Polsko – Amerykańskim Ośrodku Kształcenia...

Czytaj więcej
Konwent w Lubuskiem

Konwent w Lubuskiem

24-09-2020

Województwo lubuskie jest w tym półroczu gospodarzem Konwentu Marszałków Województw...

Czytaj więcej
Przed nami Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Przed nami Dni Otwarte Funduszy Europejskich

24-09-2020

Dni Otwarte Funduszy Europejskich to największe wydarzenie związane z Funduszami...

Czytaj więcej
Nowe drogi w gminie Klonowa

Nowe drogi w gminie Klonowa

23-09-2020

W gminie Klonowa w powiecie sieradzkim oddano do użytku dwie...

Czytaj więcej
Porozmawiajmy w Łódzkiem – Radomsko i Sieradz

Porozmawiajmy w Łódzkiem – Radomsko i Sieradz

23-09-2020

Kolejnymi przystankami na trasie cyklu spotkań marszałka Grzegorza Schreibera oraz...

Czytaj więcej
O przyszłości energetyki na WRDS

O przyszłości energetyki na WRDS

23-09-2020

„Transformacja polskiego sektora węglowo-energetycznego w kontekście wprowadzenia Europejskiego Zielonego Ładu...

Czytaj więcej
Dożynki Województwa Łódzkiego w Uniejowie 2020

Dożynki Województwa Łódzkiego w Uniejowie 2020

20-09-2020

Uniejów na terenie powiatu poddębickiego był w tym roku miejscem...

Czytaj więcej
Dożynki Prezydenckie w Warszawie

Dożynki Prezydenckie w Warszawie

20-09-2020

Reprezentacja samorządu województwa łódzkiego wzięła udział w Dożynkach Prezydenckich, które...

Czytaj więcej
Sztandar dla 9.Brygady WOT w Zgierzu

Sztandar dla 9.Brygady WOT w Zgierzu

19-09-2020

9. Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej im. Stanisława Sojczyńskiego ps. „Warszyc”...

Czytaj więcej

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl