Województwo ma Honorowego Obywatela

środa, 31 sierpnia 2016
Pierwszy w historii tytuł „Honorowego Obywatela Województwa Łódzkiego” przyznali radni Sejmiku podczas 27. sesji. Przyjęto także uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych – z dniem wejścia jej w życie, za każdą nieobecność na sesji bądź komisji Sejmiku, radni będą mieli proporcjonalnie potrącaną wysokość otrzymywanej diety.
 
Najważniejszą uchwałą w porządku obrad 27. sesji Sejmiku było przyznanie tytułu „Honorowego Obywatela Województwa Łódzkiego”. Uchwała ustanawiająca ten zaszczytny tytuł została przyjęta przez Sejmik już w 2010 r. Dopiero jednak w tym roku postanowiono uhonorować nim wybitną indywidualność. Odpowiedni wniosek w tej sprawie złożył klub Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wybór radnych PSL padł na Andrzeja Wajdę – jednego z najwybitniejszych reżyserów w historii polskiego kina, a także wielki autorytet moralny.
 
Z uzasadnienia ich wniosku można m.in. wyczytać, że „obecnie trudno wyobrazić sobie współczesną postać, która mogłaby równać się z Andrzejem Wajdą zarówno autorytetem, talentem, dorobkiem artystycznym oraz intelektualnym jak i zasługami dla Wolnej Polski, która poprzez swoją twórczość związana jest z Łodzią i Województwem Łódzkim”. Marek Mazur – szef klubu PSL – zaznaczył, że Andrzej Wajda rozsławił Łódź i cały region swoimi filmami, przede wszystkim „Ziemią Obiecaną”, która została uznana za polski film wszechczasów. W tym roku odbędzie się także premiera najnowszego filmu Andrzeja Wajdy pt. „Powidoki”, który opowiada o wielkim artyście awangardowym Władysławie Strzemińskim, postaci związanej z Łodzią. Nasz region służył także za plener wielu wybitnych filmów Wajdy, m.in. „Katynia”, który kręcony był m.in. w Poświętnem. Reżyser oddał w nim hołd oficerom polskim, pomordowanym przez NKWD w 1940 r., wśród których był także jego ojciec.
 
Pierwszy w historii tytuł „Honorowego Obywatela Województwa Łódzkiego” zostanie wręczony podczas specjalnie w tym celu zorganizowanej uroczystej sesji Sejmiku, którą zaplanowano na 25 października 2016 r. Andrzej Wajda już zapowiedział udział w tej uroczystości.
 
Radni Sejmiku przyjęli także uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet. Przyjęto nowe zasady ich przyznawania w przypadku nieobecności radnych na sesji bądź posiedzeniu komisji Sejmiku. Od tej pory za nieobecność radnego na sesji zostanie mu potrącone 20 proc. diety, w przypadku absencji na każdej komisji, potrącenie będzie wynosić 10 proc. Dotychczas radni, którzy usprawiedliwili swoją nieobecność, nie mieli potrącanych diet. Wraz z wejściem w życie nowych przepisów, usprawiedliwienia nie będą już uwzględniane.
 
Sejmik przyjął też szereg uchwał w sprawie pozbawienia kategorii odcinków dróg wojewódzkich, zmienił uchwałę w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a także ustalił nowe składy poszczególnych komisji Sejmiku. Po długiej dyskusji Sejmik odwołał również Andrzeja Górczyńskiego z funkcji przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 
Rafał Jaśkowski