Tak Łódzkie staje się ogrodem Polski

środa, 16 listopada 2022

Prawie 4.000 osób, mieszkańców całego regionu wzięło udział w warsztatach, szkoleniach oraz wycieczkach organizowanych od wakacji dzięki projektowi „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”. Specjaliści z zakresu ekologii, ogrodnictwa, przyrody czy bioróżnorodności odwiedzili każdy powiat, gdzie spotykali się zarówno z przedstawicielami JST, jak i mieszkańcami. Wśród tych ostatnich, bardzo zaangażowanymi słuchaczami były dzieci, które brały też udział w zajęciach praktycznych np. budowania budek lęgowych. Edukacja ekologiczna to właśnie jeden z głównych filarów programu, którego celem jest „zazielenianie” naszego województwa.

Warsztatami w Skierniewicach zakończyliśmy cykl tegorocznych zajęć, których celem jest edukacja mieszkańców Łódzkiego oraz rozwój terenów zielonych w całym regionie. Takich spotkań w województwie zorganizowaliśmy kilkadziesiąt – edukatorzy odwiedzili każdy powiat, gdzie spotykali się zarówno z mieszkańcami, jak i przedstawicielami Jednostek Samorządu Terytorialnego. Były to i wykłady, i zajęcia praktyczne. Część skierowana do dzieci – od przedszkolaków po uczniów szkół podstawowych, którzy budowali budki lęgowe dla ptaków i hotele dla owadów. Dorośli mieszkańcy województwa podczas warsztatów – część była prowadzona on-line, a w każdym uczestniczyło ok. 100 osób – dowiedzieli się m.in. jak zakładać łąki kwietne, ogrody deszczowe, jak pielęgnować ogrody i sady oraz jak budować zielone ściany. Z kolei przedstawiciele JST, razem ze specjalistami zgłębiali tematy nasadzeń naturalistycznych czy poznawali dobre praktyki wspierania bioróżnorodności.

Projekt „Województwo Łódzkie – Ogrodem Polski” obejmował również cykl wycieczek po naszym regionie. Z oferty skorzystali mieszkańcy oraz uczniowie szkół średnich, którzy, razem z przewodnikiem, zwiedzali najbardziej atrakcyjne i zielone miejsca na mapie Łódzkiego. Byli m.in. w Rezerwacie Przyrody Niebieskie Źródła, w Nieborowie i Arkadii, a także w Arboretum w Rogowie.

- Cieszę się, że nasza propozycja spotkała się z tak dużym odzewem ze strony mieszkańców całego województwa, zwłaszcza najmłodszych, bo to od ich edukacji ekologicznej, zależy nasza przyszłość  – mówi Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego, jeden z pomysłodawców programu. – Taka współpraca jest gwarantem rozwoju całego regionu, bo im bardziej będziemy dbać o otaczające nas środowisko, im więcej wysiłku włożymy w to, aby go upiększać, tym z większą radością i satysfakcją będziemy później spędzać tu czas.

W ramach projektu, samorządy mogą także starać się o dotacje na budowę czy renowację parków oraz skwerów, a dodatkowo, Zarząd WŁ nagradza specjalnym certyfikatem obszary i miejsca zielone w naszym województwie, które wyróżniają się szczególnymi walorami przyrodniczymi lub krajobrazowymi.

 

KW