Pieniądze na sprzęt medyczny, ochronę zabytków i infrastrukturę turystyczną

środa, 11 maja 2022

Obradował Sejmik Województwa Łódzkiego. Radni zaakceptowali wyniki pierwszego w tym roku konkursu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. 

Do beneficjentów trafi 6 milionów złotych. Pieniądze na ratowanie historycznych obiektów otrzyma 65 podmiotów. Zainteresowanie projektem było bardzo duże - wpłynęło 151 ofert. W budżecie zaplanowano środki na drugą edycję konkursu. Ponad 422 tys. zł. przeznaczono na modernizację i budowę przystani oraz stanic wodnych. Otrzyma je pięć samorządów położonych nad głównymi rzekami województwa - Wartą i Pilicą. Są to dotacje celowe przyznane w ramach programu „Infrastruktura Turystyczna Plus 2022”. Tegoroczna edycja skierowana była do nadpilczańskich i nadwarciańskich gmin.

Radni przegłosowali również zmiany w budżecie Województwa. Tegoroczne przychody będą wyższe o niemal 32 miliony złotych. Wydatki zwiększone zostaną o ponad 26,5 miliona złotych. To wynik skutecznie prowadzonej przez Zarząd Województwa Łódzkiego polityki finansowej. Pieniądze zostały wygospodarowane z nadwyżek z ubiegłych lat.
Z tych środków sfinansowane zostaną między innymi dodatkowe wydatki na infrastrukturę drogową i ochronę zdrowia,  np. powstanie oddział Kardiologii Interwencyjnej z Pracownią Hemodynamiki w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, czy  Stacja Dializ w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu. Zwiększone wydatki, jak zapewnił radnych Skarbnik, nie wpłyną na wzrost zadłużenia Województwa Łódzkiego.

Na sesji wysłuchano między innymi corocznych informacji na temat Rynku Pracy a także o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Województwie Łódzkim.

11 maja, na XLV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego, radni przegłosowali łącznie 5 uchwał. Obrady odbyły się zdalnie.

Uchwały z sesji można znaleźć na: www.bip.lodzkie.pl

Zapis filmowy z posiedzenia Sejmiku Województwa Łódzkiego dostępny jest na: https://bit.ly/3DjMI9T

(wj)

zdjęcia: Piotr Wajman