Pieniądze na infrastrukturę sportową

wtorek, 13 lipca 2021

Kolejne samorządy z województwa łódzkiego otrzymają dotacje w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus”. W tym roku ze względu na duże zainteresowanie, Zarząd Województwa Łódzkiego zwiększył o milion złotych pulę środków na ten cel. Tym samym na realizację programu przeznaczonych zostało 5 mln zł, a z dotacji skorzysta aż 75 samorządów.

Dziś, 13 lipca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” podpisane zostały kolejne umowy, między innymi o dofinansowanie dwóch projektów, które będą zrealizowane w powiecie kutnowskim, a konkretnie w gminie Krośniewice i gminie Dąbrowice.

Symboliczne czeki przekazał członek zarządu województwa Robert Baryła. Odebrali je burmistrz Krośniewic Katarzyna Erdman oraz wójt gminy Dąbrowice Dorota Dąbrowska.

Gmina Krośniewice za dotację w wysokości 70.000 zł zmodernizuje Stadion Miejski w Krośniewicach. Wymienione zostanie ogrodzenie, a obiekt zostanie doposażony we wiaty sportowe.

Z kolei Gmina Dąbrowice 70.000 zł dotacji przeznaczy na modernizację infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół w Dąbrowicach. Wyremontowana zostanie szatnia sportowa, a przy boisku zamontowane zostaną piłkochwyty i wymienione będzie ogrodzenie.

Program „Infrastruktura sportowa Plus” skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego - miast, gmin i powiatów. Dotacje są przeznaczane na budowę, przebudowę, modernizację oraz doposażenie w niezbędny sprzęt sportowy obiektów sportowych i rekreacyjnych w województwie łódzkim.

 - Chętnie wspieramy wszelkie inwestycje i inicjatywy, które mogą przyczynić się do propagowania aktywności sportowej wśród mieszkańców naszego regionu, zarówno tych młodszych jak i starszych – podkreślił Robert Baryła, członek zarządu województwa łódzkiego.

W pierwszym naborze na program „Infrastruktura sportowa Plus, przeznaczono 4 mln zł. Zainteresowanie było tak duże, że zarząd województwa zdecydował o zwiększeniu puli środków do 5 mln zł.

W sumie w dwóch tegorocznych naborach wpłynęło 179 wniosków. Każdy samorząd mógł zgłosić do dofinansowania tylko jeden wniosek. Po dokładnej ocenie wybranych zostało 75 projektów, które otrzymają dotację do 100 tys. zł. Pieniądze mają być wykorzystane do końca tego roku.

 DK, fot. Sebastian Sołtyszewski