Obradowali radni Sejmiku

wtorek, 26 styczeń 2021 17:55

XXV sesja Sejmiku Województwa Łódzkiego odbyła się w formie posiedzenia on-line. Radni m.in. wsparli walkę z Covid-19.

Posiedzenie rozpoczęło się od minuty ciszy w związku z niedawną śmiercią Edwarda Gnata, byłego radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego i posła na Sejm RP II kadencji.

Program sesji przewidywał dyskusję i głosowania nad sześcioma projektami uchwał, radni zapoznali się też ze sprawozdaniem dotyczącym wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego za 2020 rok.

Wśród przyjętych uchwał była m.in. zmiana zasad udzielania z budżetu Województwa Łódzkiego tzw. pomocy de minimis spółkom wodnym. Radni dokonali też korekt w budżecie województwa przesuwając m.in. pieniądze na ochronę zdrowia w związku z Covid-19. Blisko 11 mln zł zapisane zostało na program “Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem wśród ludzi”.

- Kwota, o jaką zwiększamy wydatki na ten rok, to nic innego jak urealnienie planów - wyjaśniała dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Magdalena Amrozik i wyliczała sprzęt, na jaki zostaną wydane pieniądze: - Przede wszystkim jest to zakup tomografu komputerowego i aparatu RTG dla szpitala im. Biegańskiego w Łodzi - podkreśliła.

Uzupełniony został także skład dwóch komisji sejmikowych: Budżetu i Finansów oraz Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej.

Następna sesja Sejmiku Województwa Łódzkiego zaplanowana została na 23 lutego.

jg/fot. Adam Staśkiewicz