Obradował Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP

środa, 21 września 2022

Delegaci jednogłośnie przyjęli stanowisko w sprawie zagrożenia pełnej realizacji „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Dyskusja na temat stanu realizacji Programu była głównym punktem odbywającego się w Janowie Podlaskim Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele sejmików województw wchodzących w skład Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej – przewodniczący sejmików oraz dyrektorzy kancelarii i biur sejmików. Samorząd województwa łódzkiego reprezentował Zbigniew Linkowski – wiceprzewodniczący Sejmiku oraz Włodzimierz Stanek -dyrektor Kancelarii Sejmiku.

Uczestnicy Konwentu wysłuchali także referatów na temat finansowania kolei regionalnych jako czynnika rozwoju gospodarczego w regionach, czy na temat sugerowanych kierunków zmian funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP w Janowie Podlaskim zakończyło się symbolicznym przekazaniem przez przewodniczącego lubelskiego sejmiku Jerzego Szwaja prezydencji w Konwencie na pierwsze półrocze 2023 roku Województwu Wielkopolskiemu.

Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP, jest organem opiniodawczo-doradczym Związku Województw RP. Został powołany w kwietniu 2009 roku. Tworzą go przewodniczący sejmików wszystkich województw. Przewodniczącym Konwentu jest Przewodniczący Sejmiku Województwa sprawującego prezydencję, która trwa pół roku.
W ramach Konwentu przewodniczący spotykają się na posiedzeniach, odbywających się rotacyjnie w każdym z kolejnych województw. Każdy region sprawuje w Konwencie półroczną prezydencję.

Do głównych zadań Konwentu należy wspieranie Związku Województw RP, podejmowanie inicjatyw na rzecz samorządów i ich efektywnego wykorzystania dla rozwoju regionów, opracowywanie
i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego.

 Oprac (wj)

zdj. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego