Marszałkowskie stypendia naukowe i artystyczne

środa, 8 czerwca 2016
Marszałek Witold Stępień podziękował uczniom i studentom – a także ich nauczycielom, opiekunom i rodzicom - za trud naukowy i artystyczny, który zaowocował jednorazowymi stypendiami Marszałka Województwa Łódzkiego. Jednocześnie zachęcał stypendystów do dalszego wysiłku, wzmacniającego Łódzkie intelektualnie.
Stypendia Marszałka Województwa Łódzkiego to doroczne znaczące wsparcie finansowe dla uczniów i studentów, mieszkających i kształcących się w naszym regionie. W tym roku marszałek Stępień już po raz dziesiąty nagrodził uczniów i studentów, przyznając im jednorazowe stypendia naukowe. W kategorii „uczeń” 34 wnioski o stypendia zgłosiły licea ogólnokształcące, 22 wpłynęły od zespołów szkół ponadgimnazjalnych oraz 1. ze szkoły policealnej. W kategorii „student” wniosków było 50, z czego 37 złożyły uczelnie z regionu łódzkiego.  Łączną kwotę w wysokości 110 tys. zł rozdzielono pomiędzy 30 kandydatów.
Najwyższe stypendium w wysokości 5,5 tys. zł w kategorii „uczeń” przypadło Oskarowi Szafrańskiemu – uczniowi I LO im. Władysława Broniewskiego w Bełchatowie. Oskar jest laureatem i finalistą wielu olimpiad i konkursów: matematycznych, językowych, fizycznych, historycznych, biologicznych oraz geograficznych. W tej kategorii stypendium II stopnia w wysokości 4,5 tys. zł otrzymał Tomasz Urbański z I LO im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim, zaś kwotami po 4 tys. zł usatysfakcjonowani zostali: Natalia i Adrian Kucharczukowie z I LO w Piotrkowie Trybunalskim, Milena Wilińska – uczennica II LO im. Bohaterów Września 1939 roku w Żychlinie i jej koleżanka z tej samej szkoły - Aleksandra Kowalska.
Najwyższe stypendia (5,5 tys. zł) w kategorii „student” trafiły do rąk Artura Maika – studenta II roku Wydz. Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Martyny Dębskiej – studentki II roku na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Stypendium II stopnia w wysokości 4,5 tys. zł otrzymał Wojciech Kuczyński – VI rok Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zaś w wysokości 4 tys. zł: Hubert Zatorski – Wydz. Lekarski UM w Łodzi, Szymon Madziara – Wydz. Mechaniczny PŁ, Artur Fabijan – Wydział Wojskowo-Lekarski UM w Łodzi oraz Artur Tim – Wydz. Prawa i Administracji UŁ.    
Rozdzielono także tegoroczne Stypendia Artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego, rozpatrując 29 wniosków i przyznając siedemnaście stypendiów w kategorii „uczeń”, łącznej wartości 70 tys. zł. Najwyższe stypendium - w wysokości 10 tys. tys. zł - otrzymał łodzian Aleksander Stachowski, student II roku Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, dwukrotny laureat marszałkowskiego stypendium w latach 2008, 2009. Stypendia w wysokości 7 tys. zł przyznano Aleksandrze Dudzik, uczennicy Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi oraz łodzianinowi Mariuszowi Morawskiemu, uczniowi tej samej szkoły baletowej, także ubiegłorocznemu stypendyście marszałka.
Stypendia w wysokości 5 tys. zł otrzymali: Dawid Kasprzak z Łodzi, uczeń Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Henryka Wieniawskiego; łodzianka Klaudia Markiewicz – studentka Akademii Sztuk Pięknych, Wydziału Tkaniny i Ubioru; Olga Rogalska z Łodzi – studentka Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz ASP w Łodzi; Aleksandra Stasiak, uczennica Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi.
Stypendia Artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego przyznawane są od 2008 roku. Łącznie z obecnymi, marszałek przyznał 210 stypendiów na łączną kwotę 1 142 400 zł. Zainteresowanie tegorocznymi stypendiami było największe od roku 2009, kiedy zgłoszono 39 wniosków.
Uroczystość ubarwił koncert w wykonaniu stypendystów - zespołu ALDO DUO w składzie: Dominik Domińczak (klarnet) i Aleksander Stachowski (akordeon). (m)