Kształcenie zawodowe drogą na rynek pracy

czwartek, 25 maja 2023

Szkolnictwo zawodowe, współpraca szkół z firmami oraz oferta edukacyjna nakierowana na dobre przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy były tematami konferencji, która odbyła się w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie. Częścią wydarzenia były też warsztaty dla uczniów piotrkowskich szkół ponadpodstawowych, podczas których młodzież mogła zapoznać się z kierunkami kształcenia oferowanymi przez szkoły policealne. Samorząd województwa reprezentował wicemarszałek Zbigniew Ziemba.

To już druga edycja wydarzenia, którego zadaniem jest promocja kształcenia zawodowego oraz współpracy między szkołami, a lokalnymi pracodawcami. – Te trzy elementy dają najlepsze przygotowanie uczniów do wymagań rynku pracy – podkreśla Iwona Buchalska, dyrektor CRE WŁ, które było gospodarzem wydarzenia „Edukacja, partnerstwo i rynek pracy 2023”.

- Celem dzisiejszej konferencji jest nawiązanie i potwierdzenie współpracy między szkołami zawodowymi, a pracodawcami, tak aby szkoły dawały swoim absolwentom umiejętności oraz możliwości wykonywania profesji, które są oczekiwane przez pracodawców i wzbogacą rynek pracy. Jest on obecnie bardzo dynamiczny, więc dla tworzących system edukacji to wyzwanie, aby jak najlepiej dostosować się do jego potrzeb – zaznacza wicemarszałek Zbigniew Ziemba. Jak dodaje, koordynatorem tej współpracy jest właśnie samorząd województwa, który ma do swojej dyspozycji CRE oraz Wojewódzki Urząd Pracy.

035

O tym, jak wygląda to w praktyce mówili prelegenci m.in. Halina Cyrulska, zastępca dyrektora Departamentu Sportu i Edukacji UMWŁ czy Lidia Łopusiewicz, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie. Kierowana przez nią placówka od lat współpracuje z dużymi przedsiębiorstwami tworząc klasy patronackie oraz programy stypendialne dla uczniów.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele samorządów z Piotrkowa, Bełchatowa i Tomaszowa, a także dyrektorzy szkół zawodowych. Druga część wydarzenia była dedykowana młodzieży, dla której CRE przygotowało warsztaty z udziałem szkół policealnych. Uczniowie mogli się zapoznać z ofertą kształcenia tych placówek, ale i wziąć udział w policyjnym szkoleniu na temat cyberbezpieczeństwa.

kw

fot. Adam Staśkiewicz