Kręci mnie mój zawód

środa, 11 maja 2022

W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi wręczone zostały nagrody dla uczestników konkursu „Kręci mnie mój zawód”. Uczniowie z naszego regionu nagrywali filmiki pokazujące najciekawsze ich zdaniem zawody.

Wojewódzki konkurs filmowy skierowany był do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych z całego województwa łódzkiego. Jego głównym celem jest promocja interesujących zawodów, szkolnictwa zawodowego oraz zachęcenie uczniów do tego, by świadomie planowali karierę zawodową. W uroczystym rozdaniu nagród, które odbyło się w środę, 11 maja wziął udział wicemarszałek województwa łódzkiego Zbigniew Ziemba.

- Wybór zawodu jest bardzo istotny, bo w ten sposób wybieramy ścieżkę, którą kroczymy przez większą część życia. Przez lata szkolnictwo zawodowe i branżowe było niszą. Dzisiaj pokazujemy, że jest bardzo ważne, bo przynosi profity. Bardzo cieszę się, że ten konkurs wzbudził tak duże zainteresowanie wśród młodzieży – powiedział wicemarszałek Zbigniew Ziemba.

Konkurs organizowany był pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty Waldemara Flajszera.

DK