Konwent Marszałków w Kazimierzu Dolnym

środa, 21 września 2022

Sytuacja kryzysowa wywołana wojną w Ukrainie oraz wyzwania związane z nową perspektywą finansową Polityki Spójności – to problemy, o których rozmawiali marszałkowie województw z całej Polski. W Kazimierzu Dolnym odbyło się dziś (21.09) - pierwsze podczas prezydencji województwa lubelskiego - posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP. W obradach uczestniczył Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego.

Pierwszym omawianym tematem były problemy i zadania regionów w sytuacji kryzysowej wywołanej wojną w Ukrainie. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki, mówił o wyzwaniach systemu edukacji i przedstawił dane dotyczące ukraińskich dzieci, które są teraz uczniami polskich szkół.

– Szacujemy, że wśród uchodźców, którzy zatrzymali się w Polsce, jest 700 tys. dzieci w wieku szkolnym, które wymagają zaopiekowania edukacyjnego, aby mogły wrócić do wolnej i niepodległej Ukrainy. Do szkół, głównie podstawowych, przyjęliśmy 200 tys. dzieci – powiedział. Jak dodał, z tego tytułu, z budżetu państwa, na rachunki samorządów przekazano blisko 1 miliard zł na pokrycie kosztów edukacji ukraińskich dzieci.

W konwencie wziął również udział Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu i pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy, który poruszył kwestie dotyczące systemowego oraz finansowego wsparcia dla województw w związku z pomocą, jaką regiony udzielają uchodźcom z Ukrainy.

– W szczytowym momencie polsko-ukraińską granicę przekraczało dziennie ponad 140 tys. uchodźców. Polska nie powinna mieć żadnych kompleksów w tej kwestii. Dziś mamy ok. 1 mln 300 tys. uchodźców. Z ponad 600 tys. osób, które już są w bazie PESEL, ponad 450 tys. podjęło legalnie pracę – podkreślił.  

W tej części obrad głos zabrał także marszałek Grzegorz Schreiber. Mówił m.in. o trwającej od pierwszych dni wojny pomocy dla obywateli Ukrainy ze strony samorządu województwa łódzkiego. Jednym z jej przykładów było zorganizowanie przez nasze województwo kolonii dla 200 ukraińskich dzieci. Blisko setka małych Ukraińców mieszkających od marca w Polsce wypoczywała w Dobieszkowie pod Łodzią. Kolejne sto przyjechało do naszego kraju prosto z partnerskich obwodów Łódzkiego: odeskiego, wołyńskiego i winnickiego. Oni dwutygodniowy obóz mieli zorganizowany w Spale. – Dzieci wojny to temat dla mnie szczególnie ważny. Całe zadanie wymagało współpracy nie tylko tu, w Polsce, ale i z samorządem ukraińskim. Chylę czoła wobec samorządowców z zaprzyjaźnionych z nami obwodów, którzy włożyli mnóstwo serca w organizację tego zadania – mówił marszałek Schreiber.

Konwent Marszałków Województw RP wyraził głęboki sprzeciw wobec agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Zebrani zadeklarowali chęć dalszego udzielania pomocy naszemu wschodniemu sąsiadowi oraz podejmowanie działań zmierzających do odbudowy dotkniętego wojną państwa. 

Druga część spotkania poświęcona została między innymi negocjacjom programów regionalnych oraz dokumentom regulujących ich wdrażanie. W tej części obrad wystąpił Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda.

–30 czerwca zakończyliśmy rozmowy i Komisja Europejska zatwierdziła strategię inwestycyjną o wartości blisko 350 miliardów złotych. Około 8 mln euro będzie skierowane na finansowanie tzw. „zielonych” inwestycji, gdyż musimy uniezależnić się od Rosji, żeby produkować swoją energię – podkreślił minister Puda.

Województwo Lubelskie przewodniczy Konwentowi Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej od 1 lipca 2022 roku. Przez najbliższe pół roku właśnie Ziemia Lubelska będzie gościć marszałków z całej Polski.

bg.
(na podstawie informacji z Samorządu Województwa Lubelskiego)
zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego