Konsultacje Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji

poniedziałek, 14 czerwca 2021

W poniedziałek, 14 czerwca, odbyło się kolejne spotkanie Zespołu do spraw transformacji obszarów górniczych województwa łódzkiego pod przewodnictwem Grzegorza Schreibera, marszałka województwa łódzkiego. Tematem posiedzenia był uchwalony niedawno projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego.
Dokument został również zaprezentowany organizacjom pozarządowym.

Zespół do spraw transformacji powołany we wrześniu ubiegłego roku tworzą m.in. samorządowcy z województwa łódzkiego, przedstawiciele ministerstw: Funduszy i Polityki Regionalnej, Aktywów Państwowych, Klimatu i Środowiska, a także reprezentanci wojewody łódzkiego, Politechniki Łódzkiej, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Zostały do niego włączone również osoby z wybranych jednostek naukowych i badawczych, służb zatrudnienia, związków zawodowych, organizacji pozarządowych.
Rolą 43-osobowego zespołu jest opiniowanie i konsultowanie dokumentów, które złożą się na przygotowywany przez Zarząd Województwa Łódzkiego Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego.

W poniedziałkowym spotkaniu zorganizowanym online uczestniczyli m.in. Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Tobiasz Bocheński, wojewoda łódzki, a także samorządowcy, eksperci, związkowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego, zachęcał do aktywnego udziału i merytorycznej dyskusji nad przedstawionym dokumentem. Jednocześnie zapraszał do składania uwag i wniosków do Planu.

Konsultacje Planu potrwają do 21 czerwca br.

W poniedziałek, po południu dokument został zaprezentowany organizacjom pozarządowym.
Na zaproszenie marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera, w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele NGO z obszaru transformacji regionu węglowego oraz organizacje o zasięgu ogólnopolskim.

Pierwsze konsultacje na temat projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego odbyły się 8 czerwca z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego.
Projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego, podczas obu wspomnianych spotkań on-line, został poddany pod dyskusje.
Przedstawiony został też harmonogram dalszych prac nad tworzeniem Planu, w tym konieczność przedłożenia go do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej do końca II kwartału br.

Dokument z formularzem zgłaszania uwag dostępny jest na stronie internetowej: https://bit.ly/3gvD8px

bg