Kolejne porozumienie w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

wtorek, 11 stycznia 2022

Z udziałem wicemarszałka województwa łódzkiego Zbigniewa Ziemby podpisane zostało międzygminne porozumienie powołujące Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko - Piotrków Trybunalski - Bełchatów.

Porozumienie zostało podpisane w Piotrkowie, w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Zawarli je prezydenci, burmistrzowie oraz wójtowie miast i gmin wchodzących w skład MOF Radomsko - Piotrków Trybunalski - Bełchatów. To 25 samorządów.

- Wydarzenie, w którym dziś uczestniczymy, da mieszkańcom możliwości rozwoju na warunkach, które sami będą ustalać za pośrednictwem samorządowców - mówił wicemarszałek Zbigniew Ziemba.

Miejskie Obszary Funkcjonalne zostały wskazane w przygotowanej przez zarząd województwa i przyjętej w zeszłym roku przez Sejmik WŁ Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030. W tym ważnym dla przyszłości naszego regionu dokumencie zostały zaproponowane cztery MOF-y. Nowe to MOF  Tomaszów Mazowiecki - Opoczno, MOF Sieradz - Zduńska Wola - Łask oraz MOF Bełchatów – Piotrków Trybunalski – Radomsko. Czwartym jest istniejący wcześniej Łódzki Obszar Metropolitalny.

- Powstanie trzech nowych MOF-ów to wynik naszych konsultacji z państwem podczas przygotowywania Strategii. Wsłuchaliśmy się wówczas w państwa propozycje oraz potrzeby - przypominał wicemarszałek Ziemba. - MOF-y pozwalają korzystać z funduszy unijnych w sposób określony przez samorządy. To jedna z wielu możliwości, jakie daje samorządom Strategia.

Dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 przewidziano wsparcie w postaci właśnie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Pozwolą one realizować projekty wspólne dla jednostek samorządu terytorialnego tworzących MOF-y, dotyczące między innymi rozwoju transportu publicznego łączącego miasta i gminy, poprawy stanu środowiska naturalnego, czy zwiększenia efektywności energetycznej. Jako pierwszy w naszym regionie – na początku października zeszłego roku – został powołany Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask.

Z kwoty 2 miliardów 292 milionów euro, którą udało się wynegocjować dla województwa łódzkiego, ponad 16 procent środków zostanie przeznaczonych na ZIT-y. To około 277 milionów euro na wszystkie ZIT-y w ramach MOF-ów zapisanych w Strategii Rozwoju WŁ 2030. Pieniądze zostały podzielone według gęstości zaludnienia. MOF Radomsko - Piotrków Trybunalski - Bełchatów może liczyć na ponad 40 mln euro (około 193 mln zł) 

- Porozumienie, które dziś zawieramy, pozwoli nam podjąć działania niezbędne do tego, aby zainwestować te pieniądze i realizować dobre, potrzebne, ciekawe projekty - mówił Krzysztof Chojniak, prezydent Piotrkowa Trybunalskiego w imieniu podpisujących porozumienie samorządowców. - Następnym krokiem będzie przygotowanie strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wiążemy z tym duże nadzieje.

AA/Fot. Adam Staśkiewicz