Kolędowali w galerii

poniedziałek, 20 grudnia 2021

W galerii Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych przy ul. Piotrkowskiej odbył się wieczór wigilijny, połączony z przeglądem kolęd i pastorałek. W spotkaniu uczestniczył m.in. wicemarszałek Piotr Adamczyk.

Organizator wydarzenia, Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych działa na rzecz tworzenia warunków dla pełnego i aktywnego udziału tej grupy w życiu społecznym i zawodowym. Czynnie uczestniczy również w pracach legislacyjnych dotyczących niepełnosprawnych. Godna podkreślenia jest ponadto działalność artystyczna, którą sejmik prowadzi od kilku lat. 

(dark), fot. Piotr Wajman