Karta Seniora Województwa Łódzkiego

piątek, 17 listopada 2017

24 października 2017 r. Sejmik Województwa Łódzkiego uchwalił program działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim pod nazwą „Karta Seniora Województwa Łódzkiego”. Pomysł na utworzenie programu oferującego ulgi i zniżki dla osób w wieku 60+  miał wiele źródeł. Wynikał z analizy danych demograficznych wskazujących na postępujący szybko proces starzenia się naszego społeczeństwa. O tym i o innych działaniach wspierających seniorów w naszym regionie, podczas dzisiejszego spotkania z okazji obchodów Ogólnopolskiego Dnia Seniora mówili m.in.: przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Marek Mazur i wicemarszałek WŁ Dariusz Klimczak.

- Proces starzenia się naszego społeczeństwa to wielki problem, ale i szansa na aktywizację seniorów. To ludzie z bogatym doświadczeniem, chętnie angażujący się w życie społeczne, często realizujący swoje marzenia, których wcześniej nie udało się spełnić. Potwierdzają to organizacje społeczne, w których wolontariuszami są właśnie seniorzy. Warto skorzystać z ich pomocy, wiedzy i potrzeby udziału w życiu regionu – powiedział przewodniczący Marek Mazur.

- Karta Seniora to promowanie aktywności społecznej i poprawa jakości życia seniorów. Chcemy zachęcić osoby 60+ do korzystania z oferty kulturalnej, edukacji, sportu i innych dóbr dostępnych na terenie województwa łódzkiego. Chcemy maksymalnie umożliwić seniorom rozwój ich pasji i zainteresowań. Chcemy ich namówić do aktywnego spędzania wolnego czasu – powiedział wicemarszałek Dariusz Klimczak.

W spotkaniu z seniorami wzięli też udział przedstawiciele partnerów Karty - Sławomir Fijałkowski, dyrektor Kina CHARLIE i reprezentujący „Termy Uniejów” Piotr Majer, zastępca burmistrza Uniejowa oraz  przedstawiciel operatora karty (Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi) Anna Mroczek, dyrektor RCPS. Partnerami programu są również wszystkie instytucje kultury podległe samorządowi województwa łódzkiego. Zgodnie z zapowiedzią uczestników konferencji lista partnerów będzie się stale powiększać.

Program Karty Seniora Województwa Łódzkiego ruszy 2 stycznia 2018 roku. Wszelkie informacje nt. Karty oraz formularz wniosku o jej wydanie dostępny będzie na stronie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi http://www.rcps-lodz.pl/

GS

 

 

Media