Jubileuszowe Święto Plonów

niedziela, 11 września 2022

Po raz dziesiąty władze powiatu poddębickiego były organizatorem dożynek. Tegoroczne odbyły się w Zadzimiu i połączono je z Gminno-Parafialnym Świętem Plonów oraz Festiwalem Folklorystycznym Powiatu Poddębickiego „Twórczość ludowa ubarwia nam życie”. Samorząd województwa reprezentowała Iwona Koperska – przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego. W dożynkach uczestniczyła również radna Dorota Więckowska.

Uroczystości tradycyjnie rozpoczęła Msza Święta, po której uczestnicy w dożynkowym korowodzie przeszli do położonego nieopodal zadzimskiego parku „Dereniowy Skarb”. Tu odbyła się część obrzędowa, podczas której zaprezentowano wieńce dożynkowe oraz stoiska przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich i inne lokalne organizacje i instytucje. Oprawę artystyczną stanowiły festiwalowe występy zespołów kultywujących lokalne tradycje.

W imieniu Sejmiku Województwa Łódzkiego rolnikom podziękowała przewodnicząca Iwona Koperska, przekazując również życzenia od marszałka Grzegorza Schreibera i całego zarządu województwa. Wspólnie z radną Dorotą Więckowska przekazały symboliczne czeki dla sołectw z powiatu poddębickiego, które uzyskały z budżetu Województwa Łódzkiego dotację na dofinansowanie projektów w ramach programu „Sołectwo na plus”.

Rolnictwo jest podstawą gospodarki powiatu poddębickiego. Stanowi ono główne źródło utrzymania dla większości mieszkańców. Przeważają gleby III i IV klasy. W produkcji roślinnej dominują zboża i ziemniaki, w zwierzęcej – hodowla trzody chlewnej, bydła, owiec, koni, jak również drobiu oraz ryb. Na lepszych glebach, szczególnie w gminie Zadzim, prowadzona jest produkcja nowych odmian sadowniczych, przede wszystkim jabłoni. Rolnictwo w przeważającej części oparte jest na gospodarstwach o średniej wielkości.

(wj)