DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu
wtorek, 29 styczeń 2019 18:54

Jest Budżet Województwa

Radni Sejmiku uchwalili Budżet Województwa Łódzkiego. Po raz pierwszy w historii dochody przekroczą miliard złotych.
 
Sesja rozpoczęła się od chwili ciszy w związku z tragiczną śmiercią prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Wystawiona została księga kondolencyjna. Radni jednogłośnie przyjęli tego dnia również stanowisko w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec agresji i nawoływania do nienawiści w życiu publicznym.
 
W dalszym ciągu obrady zdominował temat Budżetu Województwa. Radni debatowali nad projektem przygotowanym przez poprzedni zarząd i autopoprawką zgłoszoną do niego przez marszałka Grzegorza Schreibera. Ostatecznie projekt budżetu z autopoprawką został przyjęty przy 17 głosach za i 16 przeciw.
 
Budżet Województwa Łódzkiego na 2019 rok zakłada przede wszystkim znaczący wzrost dochodów oraz wydatków w stosunku do budżetu uchwalonego na 2018 r. Dochody wzrosną o 146,3 mln zł, a wydatki o 101 mln zł i wyniosą: dochody - blisko 1 mld 50 mln zł, a wydatki - ponad 1 mld 70 mln zł. Deficyt w wysokości 19 mln 700 tys. zł jest o 55 mln zł niższy niż w projekcie budżetu zaproponowanym przez poprzedni Zarząd Województwa. Zostanie on sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych.
Znacząco wzrosną wydatki majątkowe, czyli nakierowanych na inwestycje, w stosunku do roku 2018 – o ponad 52 mln zł do kwoty 394 mln zł. Udział wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem wynosi ok. 37 proc.
Wzrost dochodów był możliwy m.in. dzięki większym wpływom z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), który po raz pierwszy zaplanowano na ponad 300 mln zł i ma wynieść 310 mln zł oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), który wyniesie ponad 108 mln zł.

 

Największe wydatki zaplanowane są w działach:

- transport i łączność: 459 mln zł;

- administracja publiczna: 201 mln zł;

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 128 mln zł;

- oświata i wychowanie: 38 mln zł;

- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 36 mln zł;

- rolnictwo i łowiectwo: 36 mln zł;

- gospodarka mieszkaniowa: 32 mln zł;

- pomoc społeczna: 26 mln zł;

- ochrona zdrowia: 24 mln zł;

- kultura fizyczna: 10 mln zł.

 

Najważniejsze inwestycje zaplanowane na 2019 r. to:

 

Drogi:

*          Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd – 40 mln 777 tys. zł, w tym środki z budżetu UE – 38 mln zł;

*          Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 Węzeł Pabianice Płd. na S-8 Bełchatów Odcinek węzeł Pabianice Płd. na S-8 Dłutów – 27 mln zł, w tym środki z budżetu UE – 25 mln. 650 tys. zł;

*          Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku Chruślin - Brzozów – 25 mln 587 tys. zł w tym środki z budżetu UE – 24 mln 295 tys. zł;

*          Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku Stefanów - Rokiciny – 19 mln 700 tys. zł, w tym środki z budżetu UE – 18 mln 715 tys. zł;

*          Budowa obwodnicy miejscowości Kurzeszyn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707

– 17 mln 853 tys. zł, w tym środki z budżetu UE – 16 mln 530 tys. zł;

*          Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 na odcinku Ciężkowice – Maluszyn

– 15 mln 25 tys. zł;

*          Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstantynów Łódzki

– Lutomiersk – 12 mln zł, w tym środki z budżetu UE – 11 mln 400 tys. zł;

*          Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Koluszki – Piotrków Trybunalski – 10 mln 300 tys. zł.

 

Nieruchomości Województwa Łódzkiego

*          „Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim” – Kompleksowa rewitalizacja nieruchomości poszpitalnej położonej przy Placu Pofranciszkańskim w Piotrkowie Trybunalskim – 4 mln 999 tys. zł,

w tym środki z budżetu UE – 3 mln 555 tys. zł;

*          Projekt Partnerski pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6”

– Inwestycja kubaturowa przy u. Roosevelta 15 – 3 mln 318 tys. zł, w tym środki z budżetu UE – 1 mln 681 tys. zł;

 

Kolej:

*          Dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z realizacją trzech etapów jej rozwoju to łącznie 3 mln 559 tys. zł.

 

Szpitale:

*          Rozbudowa Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi i podniesienie usług świadczonych pacjentom - 7 mln 141 tys. zł;

*          Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR – Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia modernizacja części łóżkowej oddziału kardiochirurgii w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi – 1 mln 541 tys. zł;

*          Dokapitalizowanie Spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp z o.o. w związku

z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia – 17 mln  217 tys. zł.

 

Sport:

*          Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego, udzielana w formie dotacji celowej, przeznaczona na dofinansowanie zadań o charakterze sportowo-rekreacyjnym – 4 mln zł.

 

Budżet Obywatelski

*          Realizacja zadań wyłonionych w 2018 r. – 8 mln zł;

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

*          Realizacja zadań wynikających z ustawy o Policji – 455 tys. zł;

*          Realizacja zadań wynikających z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

– 100 tys. zł;

* Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem

na dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 1,5 mln zł.

 

Rolnictwo:

* Granty sołeckie – 3 mln zł (wzrost w porównaniu z projektem budżetu o 1 mln zł);

*  Konserwacja rowów melioracyjnych 2,5 mln zł (wzrost w porównaniu z projektem budżetu o 1 mln zł).

 

Kultura:

*          Modernizacja budynków wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi ”– 6 mln 570 tys. zł;

*          Dotacje w ramach projektu „Tum - perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej" (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi) – 3 mln. 539 tys. zł;

*          Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa – 5 mln zł.

Polecane

Spotkanie w sprawie współpracy województwa łódzkiego ze stanem Nevada

Spotkanie w sprawie współpracy województwa łódzkiego ze stanem…

15-10-2019

Wicemarszałek Zbigniew Ziemba spotkał się z Johnem Petkusem, konsulem honorowym...

Czytaj więcej
Dzień Edukacji Narodowej – uroczystości w Filharmonii Łódzkiej

Dzień Edukacji Narodowej – uroczystości w Filharmonii Łódzkiej

14-10-2019

Dziś (14 października) w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina obchodziliśmy...

Czytaj więcej
25 lat Łódzkiego Klubu Amazonka.

25 lat Łódzkiego Klubu Amazonka.

11-10-2019

Działające od ćwierćwiecza Stowarzyszenie Łódzki Klub Amazonki za wspieranie działań...

Czytaj więcej
Program stypendialny „Zawodowcy w Łódzkiem” podsumowany

Program stypendialny „Zawodowcy w Łódzkiem” podsumowany

11-10-2019

Dziś (11 października) w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa...

Czytaj więcej
Na sportowo- bez smartfona, czyli młodzieżowe kluby sportowe z powiatów łaskiego  i wieruszowskiego ze wsparciem finansowym.

Na sportowo- bez smartfona, czyli młodzieżowe kluby sportowe…

11-10-2019

Cztery kluby sportowe: Młodzieżowy Uczniowski Klub Sportowy Widawa, Klub Sportowy „Złoczewia”...

Czytaj więcej
Teatr Wielki ze wsparciem ministerstwa kultury

Teatr Wielki ze wsparciem ministerstwa kultury

10-10-2019

Dziś (10 października) marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber oraz wicepremier...

Czytaj więcej
Pierwszy milion na 5G w Łódzkiem

Pierwszy milion na 5G w Łódzkiem

10-10-2019

Centrum Kompetencji i portal informacyjny na temat internetu piątej generacji...

Czytaj więcej
120 lat pogotowia ratunkowego w województwie łódzkim

120 lat pogotowia ratunkowego w województwie łódzkim

10-10-2019

10 października rozpoczęły się uroczyste obchody 120-lecia Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa...

Czytaj więcej
Zawodowcy w Łódzkiem – podsumowanie w powiecie tomaszowskim

Zawodowcy w Łódzkiem – podsumowanie w powiecie tomaszowskim

10-10-2019

W Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim...

Czytaj więcej

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl