Hołd ofiarom getta

środa, 17 maja 2023

Na Stacji Radegast w Łodzi odbyły się oficjalne uroczystości upamiętniające 81. rocznicę wsiedleń Żydów do getta łódzkiego. W imieniu Zarządu Województwa Łódzkiego hołd ofiarom oddał Andrzej Górczyński.

81 lat temu Niemcy podjęli decyzję o przetransportowaniu ludności żydowskiej z około 50 gett lokalnych do getta łódzkiego. – Los, jaki zgotowano tym ludziom, to była wielka tragedia – powiedział Andrzej Górczyński, członek zarządu województwa łódzkiego. – Jako naród polski musimy mówić o tym głośno, bo mamy obowiązek wobec przyszłych pokoleń, żeby chronić pamięć o tym, co się stało. Ta pamięć musi być przestrogą na przyszłość.

Od maja do sierpnia 1942 roku w ponad 50 miejscowościach intensywnie likwidowano getta utworzone przez Niemców. Przebywało w nich około 100 tysięcy osób. Do getta w Łodzi przesiedlono wówczas kilkanaście tysięcy Żydów. Łódzkie getto zamieniono w wielki obóz pracy. Część jego mieszkańców trafiła później do niemieckich obozów śmierci, wielu z nich zmarło w samym getcie z głodu i wyczerpania.

(dark), fot. A. Staśkiewicz