Filharmonia Łódzka współprowadzona przez Województwo Łódzkie i Ministerstwo Kultury

czwartek, 30 grudnia 2021

Wicepremier Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego oraz Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego podpisali w czwartek, 30 grudnia umowę o dalszym współprowadzeniu Filharmonii Łódzkiej.

- Zdejmę maseczkę, byście zobaczyli twarz szczęśliwego człowieka - nie krył radości Tomasz Bęben, dyrektor Filharmonii Łódzkiej podczas podpisania umowy.
Dzięki umowie filharmonia będzie otrzymywać przez trzy najbliższe lata co najmniej 2,8 miliona złotych rocznie z Ministerstwa Kultury. Z budżetu Województwa Łódzkiego na działalność placówki przeznaczanych będzie co najmniej 14 milionów złotych rocznie. W 2022 roku będzie to 16 mln 600 tysięcy złotych.

- Cieszę się, że to dodatkowe wsparcie jest impulsem rozwojowym, zapewnia lepsze warunki i efekty pracy, podnosi poziom artystyczny, na którym nam zależy. Ale podnosi także obecność kultury w społeczeństwie – mówił wicepremier Piotr Gliński.

Filharmonia Łódzka jest jedną z trzech instytucji kultury w  Łódzkiem współprowadzonych przez Ministerstwo Kultury - obok Teatru Wielkiego i Teatru Muzycznego w Łodzi.
- Kryteria wyboru to przede wszystkim jakość pracy. Cieszę się, że województwo łódzkie wygląda na tym tle bardzo dobrze – dodał Piotr Gliński.

Filharmonia należy do instytucji kultury prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego.
- Współprowadzenie Filharmonii Łódzkiej było jedną z pierwszych decyzji jaką podjęliśmy z panem ministrem. Dało to placówce dodatkową moc – mówił marszałek Grzegorz Schreiber. - Przyznane środki zostały znakomicie zagospodarowane. To wsparcie na dodatkowe przedsięwzięcia, ale pamiętajmy, że będąc instytucją współprowadzoną, filharmonia dostaje bezpośredni dostęp do programów ministerialnych, z czego też znakomicie korzysta. Cieszę się tego rozwoju, robicie bardzo dobrą robotę.

Korzyści i szanse dla filharmonii wynikające z zawarcia umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego to m.in.: zwiększenie budżetu instytucji dzięki dotacjom otrzymywanym z dwóch źródeł, możliwość poszerzenia oferty artystyczno-edukacyjnej, zwiększenie prestiżu.  O znaczeniu podpisania dokumentu oraz możliwości z tym związanych mówił dyrektor Tomasz Bęben.
- Mogę wrócić do filharmonii i powiedzieć naszym artystom, że jesteśmy znowu w zacnym towarzystwie, w tym dobrym koszyku, w otoczeniu dobrych emocji – nie krył radości Tomasz Bęben. - Fryderyk za naszą płytę to jeden z dowodów na to, że impuls finansowy, który dotarł do nas w 2019 roku, został należycie wykorzystany. Dowiedliśmy tego całym zespołem. Losy filharmonii są pisane przez decyzje konkretnych ludzi, Panie premierze, panie marszałku, proszę przyjąć moje podziękowania.

Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina jest jedną z najstarszych w Polsce. Orkiestra Symfoniczna FŁ została odznaczona Złotym Medalem Zasłużony Kulturze - Gloria Artis. Najważniejsza nagroda branży muzycznej w Polsce – Fryderyk - została przyznana w 2020 roku za płytę z koncertami skrzypcowymi Emila Młynarskiego, nagraną przez Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Łódzkiej pod batutą Pawła Przytockiego, dyrektora artystycznego FŁ, oraz solistę Piotra Pławnera. Nagrany w czerwcu 2019 roku album wydała firma DUX.

aa, bg /zdjęcia: Sebastian Sołtyszewski

Media