"Europa w naszej szkole" inauguracja nowego roku 2018/2019

wtorek, 18 września 2018
W poniedziałek 17 września członek zarządu województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska spotkała się z dyrektorami łódzkich szkół i przedszkoli – członkami Międzyszkolnego Klubu „Europa w naszej szkole”.

Klub „Europa w naszej szkole” działa od 2010 roku. Zrzesza najaktywniejsze szkoły i placówki oświatowe, a także uczelnie wyższe,  które realizują projekty edukacyjne o tematyce związanej z wiedzą o Unii Europejskiej. Co roku nauczyciele oraz dyrektorzy szkół i placówek zrzeszonych w klubie realizują wspólny wyjazdowy projekt edukacyjny do jednego z europejskich miast. W czasie wyjazdów uczestnicy zapoznają się z systemem edukacji kraju, który odwiedzają, a także z koncepcją pedagogiczną i organizacją pracy wybranej szkoły.

Do tej pory zapoznano się m.in. z funkcjonowaniem szkół: waldorfskiej w Budapeszcie, Pestalozziego w Guben, europejskiej sieci GLOBAL CONCEPTS (kształcącej kadry dla instytucji UE) w Pradze oraz szkoły dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich w Wiedniu.  W tym roku członkowie Międzyszkolnego Klubu „Europa w naszej szkole” odwiedzą Kopenhagę.

Organizatorem Klubu „Europa w naszej szkole” jest Centrum Rozwoju i Edukacji w Łodzi, a partnerem instytucjonalnym Łódzkie Towarzystwo Pedagogiczne. Od początku patronem klubu jest Joanna Skrzydlewska.
(dk)