52 sesja Sejmiku Województwa Łódzkiego

czwartek, 12 stycznia 2023

W trakcie obrad dyskutowano na temat przebiegu II naboru wniosków o przyznanie pomocy dla Lokalnych Grup Działania w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”. Złożono 28 wniosków. Umowę podpisały wszystkie podmioty. Kwota pomocy wynosiła 74 000 zł. W pierwszej transzy zamknęła się kwotą 14 800 zł druga wyniosła 59 200 zł. Środki te można przeznaczyć na organizację spotkań z mieszkańcami, czy zlecenie wykonania analiz eksperckich. Nabór wniosków przebiegał zgodnie z zasadami przyznawania pomocy finansowej przewidzianej dla tego poddziałania i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Omówiono również realizację umowy najmu pomieszczeń szpitalnych przez NZOZ Centrum Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii Nafis S.A. w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu. Realizatorem kontraktu z NFZ w zakresie kardiologii interwencyjnej jest spółka wynajmująca pomieszczenia od sieradzkiego szpitala. Dotychczasowa, kilkakrotnie już przedłużana umowa, obowiązuje do końca lutego. Na najem pomieszczeń szpitala ogłoszony jest przetarg. Oferty można składać do 20 stycznia. Istnieją jednocześnie plany, aby szpital samodzielnie otworzył podobny oddział.

Na sesji nie podjęto żadnych uchwał. Zwołano ją na wniosek 10 radnych z klubu Koalicja Obywatelska.

 

 

(wj) zdjęcia Adam Staśkiewicz