23 miliony złotych na budowę zbiorników retencyjnych

czwartek, 14 września 2023

Kolejne środki na walkę z suszą i podtopieniami w Łódzkiem. 23 miliony złotych przeznaczył Zarząd Województwa Łódzkiego na budowę i przebudowę zbiorników retencyjnych. O pieniądze unijne mogą aplikować gminy naszego regionu. To dodatkowe środki na ten cel, bowiem z budżetu województwa samorząd przekazał już w tym roku 4,6 mln złotych. Łódzkie jest liderem walki ze skutkami suszy.

- To dla nas priorytet. Od początku tej kadencji, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę w samorządzie województwa, nawiązaliśmy ścisłą współpracę z rządem i Wodami Polskimi – wyjaśnia Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. - Ale nie tylko zabiegamy o inwestycje, czy remonty urządzeń piętrzących wodę, ale także sami działamy, by minimalizować skutki suszy. Przekazujemy pieniądze spółkom wodnym, stworzyliśmy nowe programy, których w innych województwach nie ma. Dofinansowujemy remonty zbiorników retencyjnych oraz budowę systemu monitoringu suszy.

W ubiegłym roku dzięki dotacji odnowionych zostało 12 zbiorników retencyjnych, między innymi zbiornik w Choszczewie w gminie Szadek. Wyregulowano tu brzegi i zabezpieczono skarpy, wyremontowano urządzenia poboru wody dla działań przeciwpożarowych. - Wyremontowany dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego zbiornik już służy mieszkańcom. To ważna inwestycja, na którą czekaliśmy kilkanaście lat, ale też impuls do działania, bo przygotowujemy wnioski o dofinansowanie dwóch kolejnych zbiorników małej retencji – dodaje Artur Ławniczak, burmistrz Szadku.

Dlaczego to tak ważne? Zbiorniki wodne pomagają odbudować poziom wód gruntowych, gromadzą wody opadowe, roztopowe, gruntowe lub płynące. Pełnią ważna rolę dla zmniejszenia skutków suszy i podtopień, które związane są ze zmianami klimatu. Mają też wpływ na zatrzymania wody na obszarach rolniczych.

Gminy mogą składać wnioski od 9 października do 8 grudnia br. Dofinansowanie unijne do 500 tysięcy złotych  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich rozdysponowane zostanie na zbiorniki do 5000 metrów kwadratowych i nie głębsze niż 3 metry.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków:

https://www.lodzkie.pl/prow/og%C5%82oszenie-nabor%C3%B3w-wniosk%C3%B3w-o-przyznanie-pomocy-na-operacje-typu-%E2%80%9Ezarz%C4%85dzanie-zasobami-wodnymi%E2%80%9D-dla-gmin-oraz-pgw-wody-polskie

AK/ fot. Piotr Wajman, Tomasz Grala