Ciekawostki

środa, 24 maja 2023
Europejski Dzień Parków Narodowych obchodzony jest w rocznicę utworzenia pierwszego parku narodowego w Europie. Najstarszym europejskim parkiem narodowym jest w północnej Szwecji park Sarek powołany 24 maja 1909 r. Na świecie najstarszym parkiem narodowy jest utworzony w 1872 r. w Stanach Zjednoczonych Ameryki park Yellowstone, który został po raz pierwszy…
wtorek, 23 maja 2023
Światowy Dzień Żółwia został zainicjowany w roku 2000 przez organizację pozarządową American Tortoise Rescue w celu ratowania żółwi i ich siedlisk. W Polsce święto jest obchodzone od 2009 r. głównie w celu uświadomieniu społeczeństwa, że każdy z nas może mieć wpływ na ochronę tych zwierząt. Co ciekawe żółwie to jedyne kręgowce,…
poniedziałek, 22 maja 2023
Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej został ustanowiony w 1994 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństw. Różnorodność biologiczna stanowi dziedzictwo ludzkości, a utrata jakiegokolwiek jej elementu jest największym zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania życia na Ziemi. Stąd zachowanie różnorodności biologicznej to wyzwanie dla nas wszystkich obecnie żyjących jak…
piątek, 19 maja 2023
Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju został ustanowiony przez Zgromadzenie Narodowe Organizacji Narodów Zjednoczonych w myśl zasady „tolerancji i poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz promocji i ochrony praw człowieka, w tym prawa do rozwoju”. Święto ma na celu przypominać o konieczności poszanowania praw i godności każdego człowieka, jego…
piątek, 19 maja 2023
Celem obchodów Dnia Kosmosu, ustanowionego z inicjatywy amerykańskich astronautów, jest upamiętnienie wydarzeń, związanych z badaniami przestrzeni kosmicznej i zainspirowanie naukowców do dalszej pracy. Dzień ma też zachęcać ludzi do zgłębiania tajemnic wszechświata.
piątek, 19 maja 2023
Światowy Dzień Pszczół jest to święto ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych, którego celem jest podkreślenie znaczenia pszczół w pozyskiwaniu żywności i zwrócenie uwagi na zagrożenia cywilizacyjne dla tych owadów. Na bardzo ważną rolę pszczół zwrócił uwagę już Albert Einstein wypowiadając słowa: „Jeśli zabraknie pszczół, ludzkość przetrwa cztery lata.” Pszczoły zapylają aż 77%…