Aktualności Sport

poniedziałek, 12 lutego 2018
Lista podmiotów, których oferty podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości formalnych w ofertach złożonych w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku. Wskazane poniżej braki i nieprawidłowości mogą zostać usunięte w terminie do dnia 19 lutego 2018 r. do godz.16.00
środa, 31 stycznia 2018
Uchwałą nr 133/18 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30.01.2018 r. został rozstrzygnięty pierwszy otwarty konkurs ofert  na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej  w  2018 roku 
wtorek, 9 stycznia 2018
Oferty należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub sekretariacie Departamentu Sportu i Turystyki, al. Piłsudskiego 8, pok. 606, w terminie do dnia 2 lutego 2018 roku do godz. 16.00 . Jeżeli oferta przesyłana jest pocztą na kopercie należy umieścić dopisek „czwarty konkurs – sport”.
czwartek, 21 grudnia 2017
Zarząd Województwa Łódzkiego zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinasowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Termin składania wniosków 31 stycznia 2018 r. 
środa, 20 grudnia 2017
Ogłoszenie trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2018 r. Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl
środa, 20 grudnia 2017
Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2018 r.