Aktualności Sport

piątek, 23 lipca 2021
Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 664/21 z dnia 22.07.2021 r. rozstrzygnął szósty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Sport na terenach wiejskich i małych miast”.
czwartek, 22 lipca 2021
Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 665/21 z dnia 22.07.2021 r. rozstrzygnął piąty otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury…
piątek, 2 lipca 2021
Metryka otwartego konkursu ofert: Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Forma realizacji zadania: wsparcie Okres realizacji zadania: 1.10.2021 r. – 30.09.2022 r. Termin składania ofert: 30 lipca 2021 roku Konkurs prowadzony z wykorzystaniem elektronicznego generatora wniosków: www.witkac.pl Termin rozstrzygnięcia konkursu: 23 września 2021 roku Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji: 1 866…
piątek, 2 lipca 2021
Metryka otwartego konkursu ofert: Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Forma realizacji zadania: wsparcie Okres realizacji zadania: 1.09.2021 r. – 30.06.2022 r. Termin składania ofert: 25 lipca 2021 roku Konkurs prowadzony z wykorzystaniem elektronicznego generatora wniosków: www.witkac.pl Termin rozstrzygnięcia konkursu: 23 sierpnia 2021 roku Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji: 300 000,00…
piątek, 2 lipca 2021
Metryka otwartego konkursu ofert: Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Forma realizacji zadania: Powierzenie Okres realizacji zadania: 1.09 -31.12.2021 r. Termin składania ofert: 25 lipca 2021 roku Konkurs prowadzony z wykorzystaniem elektronicznego generatora wniosków: www.witkac.pl Termin rozstrzygnięcia konkursu: 23 sierpnia 2021 roku Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji: 200 000,00 zł