Aktualności Sport

środa, 15 lipca 2020
Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Celem zadania publicznego jest : aktywizowanie i mobilizowanie różnych środowisk do udziału w sporcie, rekreacji          i aktywnym wypoczynku w kręgach społeczności wiejskiej i małomiasteczkowej. Najważniejsze informacje o konkursie: • wnioski…
środa, 15 lipca 2020
„Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza dwunasty otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2020 roku. Oferty należy składać w elektronicznym…
środa, 15 lipca 2020
Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Najważniejsze informacje o konkursie: Celem zadania publicznego jest : wspieranie procesu szkolenia sportowego i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo z terenów wiejskich i małych miast, zapewnienie zawodnikom optymalnych warunków szkolenia…
środa, 15 lipca 2020
Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Celem zadania publicznego jest aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych zawodach sportowych, stanowiące kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego i zdrowotnego. Tworzenie każdemu dziecku warunków do czynnego…
środa, 15 lipca 2020
Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Celem realizacji zadania publicznego jest promowanie inicjatyw dotyczących aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia osób starszych – rozwijanie i wspieranie systemu zorganizowanych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla seniorów. Najważniejsze informacje…
środa, 15 lipca 2020
Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Celem zadania publicznego jest tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu dzieci i młodzieży w województwie łódzkim. Najważniejsze informacje o konkursie: • wnioski składa się w wersji elektronicznej za…