Nabór wniosków na stypendia i nagrody 2023

 

Departament Sportu i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w dniu 2 stycznia 2023 r. rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla zawodników  i nagród dla trenerów za wyniki sportowe uzyskane w roku 2022.

Wnioski można składać w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub

pocztą na adres

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Sportu i Edukacji

Al. Piłsudskiego 8

90-051 Łódź   

Termin składania wniosków upływa 3 lutego 2023 r.

o złożeniu wniosku w terminie decyduje data stempla pocztowego.

W załączeniu regulamin oraz wnioski do pobrania.

UWAGA

W przypadku gdy we wniosku o przyznanie nagrody dla trenera pojawia się imię i nazwisko zawodnika, należy wypełnić dwie klauzule informacyjne.