Odbyło się kolejne spotkanie w ramach programu Leader 100 Sport

sobota, 22 kwietnia 2023

W ramach realizacji programu Leader Sport 100 – przez sport do kompetencji od dwóch lat odbywają się w placówkach edukacyjnych województwa łódzkiego szkolenia mające na celu zwiększenie aktywności ruchowej dzieci w wieku 5-9 lat, rozwój ich kompetencji społecznych, a także podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, wychowawców i trenerów. Do projektu przystąpiło 200 placówek z 53 gmin i miast województwa łódzkiego. Jedno z ostatnich spotkań odbyło się w Szkole Podstawowej w Konopnicy. Wspólne zajęcia sportowe w formie zabawy przyczyniają się do poprawy sprawności fizycznej u dzieci, co jak pokazują badania ma bezpośredni wpływ na ich wyniki w nauce, kontakty z rówieśnikami, na ich pewność siebie.

Program finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego, a za jego realizację odpowiada Fundacja Edukacyjna Leader100! Województwo Łódzkie wyasygnowało na projekt 3,5 mln złotych.