facebook
Menu

Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia braków lub nieprawidłowości w III otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2017 roku.

Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w terminie do dnia 7 marca 2017 r. do godz.16.00 w siedzibie Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi, al. Piłsudskiego 8 pok. 606 (VIp.)
 
Informacji dotyczących ofert na zadanie o zasięgu wojewódzkim udziela Renata Danielak tel. 42 291-98-18.
 
Informacji dotyczących ofert na zadanie o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym udziela Marcin Mucha tel. 42 291-98-15.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl