Menu

Dziewiąty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej na lata 2018 - 2019

1. Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl, w terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 2018 roku do godz. 16.00.
2.Do dnia 30 maja 2018 roku do godziny 16.00 należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8 albo sekretariacie Departamencie Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8 potwierdzenie złożenia oferty, wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl