Wydarzenia sportowe PLUS

„Wydarzenia sportowe Plus” – organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym, mających szczególne znaczenie dla promocji i rozwoju sportu w województwie łódzkim - zadanie adresowane jest przede wszystkim dla klubów sportowych, związków sportowych, będących organizatorami ważnych – strategicznych dla sportu łódzkiego wydarzeń sportowych, które odbywają się na terenie województwa łódzkiego w danym roku.
Dotacje są przeznaczone na organizację Mistrzostw Polski czasami Świata czy Europy w wybranych dyscyplinach. Szereg klubów otrzymuje dotacje także na zawody o zasięgu regionalnym. Dla wielu organizatorów jest to doskonała okazja do prezentacji bazy sportowej województwa, upowszechniania poszczególnych dyscyplin sportu, prezentacji osiągnięć sportowych regionu.

W 2022 r. dofinansowanie otrzymały 33 projekty sportowe na łączną kwotę 400 000,00