Szkolenie sportowe PLUS

Szkolenie Sportowe Plus – cykl zadań mających na celu wsparcie szkolenia sportowego w klubach wiejskich i małych miast, klubach osiągających określone wyniki w Systemie Sportu Młodzieżowego w sportach indywidualnych i grach zespołowych oraz osób z niepełnosprawnościami.

  • „Szkolenie sportowe realizowane w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego”
  • „Sport na terenach wiejskich i małych miast”
  • „Sport dla osób z niepełnosprawnościami”

Głównym założeniem jest optymalizacja procesu treningowego, wyrównanie szans rozwoju sportowego zawodników z różnych klubów, zwiększenie dostępu do nowoczesnego treningu, specjalistycznego sprzętu i wyrównywanie szans zawodników z mniejszych miejscowości.

W 2022 r. dofinasowanie otrzymało 37 klubów sportowych na kwotę prawie 600 000,00 zł.

W latach 2019-2022 Województwo Łódzkie na szkolenie w klubach sportowych przeznaczyło 1 300 000,00 zł.