Sportowe wakacje PLUS

„Sportowe wakacje na Plus”- zadania mające na celu tworzenie warunków do uczestnictwa w aktywnym sportowym wypoczynku oraz wdrażanie dzieci i młodzieży, w tym dzieci i młodzieży z Ukrainy do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz systematycznej dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną.

Dotacje są przeznaczone na organizację półkolonii sportowo – rekreacyjnych, trwających nie przerwanie pięć dni na terenie województwa łódzkiego w okresie letnich wakacji, które powinny zawierać co najmniej 4 godziny dziennie zajęć sportowo - rekreacyjnych.

W 2022 r. dofinansowanie otrzymało 25 projektów na łączną kwotę 240 000,00 zł