Pikniki sportowo-rekreacyjne

„Pikniki sportowo - rekreacyjne”- zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej oraz zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców województwa łódzkiego w różnych grupach społecznych i środowiskowych, w tym uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej w społeczeństwie, w szczególności wśród rodzin, seniorów, dzieci i młodzieży, osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo.

W 2022 r. mieszkańcy naszego regionu brali udział w trzech otwartych i bezpłatnych piknikach sportowo – rekreacyjnych, rywalizując w różnych konkurencjach sportowych. Podczas pikników były zorganizowane warsztaty ze sportowcami, porady dietetyczne, konkursy wiedzy o sporcie. Przygotowana była także strefa ruchu dla dzieci, w tym dmuchańce. Mieszkańcy spotkali się w Aleksandrowie, Jackowie pod Zdunami i Tuszynie.