Aktualności Sport

piątek, 2 lipca 2021
Metryka otwartego konkursu ofert: Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Forma realizacji zadania: wsparcie Okres realizacji zadania: 1.09.2021 r. – 30.06.2022 r. Termin składania ofert: 25 lipca 2021 roku Konkurs prowadzony z wykorzystaniem elektronicznego generatora wniosków: www.witkac.pl Termin rozstrzygnięcia konkursu: 23 sierpnia 2021 roku Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji: 300 000,00…
piątek, 2 lipca 2021
Metryka otwartego konkursu ofert: Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Forma realizacji zadania: Powierzenie Okres realizacji zadania: 1.09 -31.12.2021 r. Termin składania ofert: 25 lipca 2021 roku Konkurs prowadzony z wykorzystaniem elektronicznego generatora wniosków: www.witkac.pl Termin rozstrzygnięcia konkursu: 23 sierpnia 2021 roku Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji: 200 000,00 zł
piątek, 11 czerwca 2021
Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 537/21 z dnia 10 czerwca 2021 r. ogłasza dziesiąty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Rodzinny festiwal sportowy” oraz powołania Komisji konkursowej. Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do…
piątek, 11 czerwca 2021
Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 536/21 z dnia 10 czerwca 2021 r. ogłasza dziewiąty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Sport na terenach wiejskich i małych miast” oraz powołania Komisji konkursowej Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu. Rodzaj…
piątek, 11 czerwca 2021
Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 535/21 z dnia 10 czerwca 2021 r. ogłasza ósmy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych” Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego…
piątek, 11 czerwca 2021
Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 534/21 z dnia 10 czerwca 2021 r. ogłasza siódmy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych” Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do…