Wzór sprawozdania RRW-2 dla gmin

środa, 30 grudnia 2020

Wzór sprawozdania RRW-2 dla gmin za rok 2020

Gminy w pierwszej kolejności wypełniają pierwszy i drugi arkusz.

Po uzupełnieniu danych w pierwszym i drugim arkuszu, dane w czwartym  arkuszu pojawiają się automatycznie.

Uzupełnia w czwartym arkuszu wymagają tylko białe pola.

 

Pobierz załącznik: