facebook
Menu

Województwo Łódzkie Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi w roku 2017 realizuje zadanie pn.: „Odbudowa stopnia betonowego na rz. Ciek „A” w km 2+880, gm. Nowa Brzeźnica” z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska


WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W ŁODZI  
W ROKU 2017 REALIZUJE ZADANIE  
pn.: „Odbudowa stopnia betonowego na rz. Ciek „A” w km 2+880, gm. Nowa Brzeźnica” 
z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  


Wartość całkowita zadania: 56 598,35 zł  Wartość dofinansowania z WFOŚ i GW w Łodzi: 31 002,00 zł   W wyniku realizacji zadania pn: „Odbudowa stopnia betonowego na rz. Ciek „A” w km 2+880, gm. Nowa Brzeźnica” podniesione zostanie bezpieczeństwo budowli. Wykonanie remontu zapobiegnie awarii stopnia i piętrzenia wody w sposób niekontrolowany oraz powstawaniu zagrożeń środowiskowych związanych z powodzią. Brak przeprowadzenia prac remontowych może skutkować osiągnięcie stanu zagrażający bezpieczeństwu dla ludzi znajdujących się w pobliżu obiektu. Ponadto nastąpi polepszenie nastrojów społecznych w związku z poprawą warunków przyrodniczych (glebowych, wodnych).
Link: www.zainwestujwekologie.pl

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl