facebook
Menu

Województwo Łódzkie Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi w roku 2017 realizuje zadanie: pn.: „Remont budowli piętrzącej. Jaz Zygmuntów na rzece Ner” z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W ŁODZI  
W ROKU 2017 REALIZUJE ZADANIE  
pn.: „Remont budowli piętrzącej. Jaz Zygmuntów na rzece Ner”  z udziałem środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  

Wartość całkowita zadania: 332 789,13 zł  Wartość dofinansowania z WFOŚ i GW w Łodzi: 266 231,00 zł   W wyniku realizacji zadania pn: „Remont budowli piętrzącej. Jaz Zygmuntów na rzece Ner” podniesione zostanie bezpieczeństwo budowli (jazu). Wykonanie remontu jazu zapobiegnie powstawaniu zagrożeń środowiskowych związanych z suszą i łagodzenie jej skutków poprzez retencjonowanie wody w korycie rzeki na dł. 2 280 mb oraz umożliwi nawadnianie przyległych użytków zielonych o pow. 100,00 ha. Ponadto nastąpi polepszenie nastrojów społecznych w związku z poprawą warunków przyrodniczych (glebowych, wodnych).
Link:  www.zainwestujwekologie.pl

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl