facebook
Menu

Województwo Łódzkie Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi w roku 2016 realizuje zadanie: pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe wraz z retencjonowaniem wody na terenie woj. łódzkiego” z udziałem środków WFOŚ w Łodzi

Województwo Łódzkie Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi w roku 2016 realizuje zadanie: pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe wraz z retencjonowaniem wody na terenie woj. łódzkiego” z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W ŁODZI
W ROKU 2016 REALIZUJE ZADANIE:
 pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe wraz z retencjonowaniem wody na terenie
woj. łódzkiego”

 z udziałem środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 
Wartość całkowita zadania: 1 038 764,93 zł 
 
Wartość dofinansowania z WFOŚ i GW w Łodzi: 300 000,00 zł
 
 
W wyniku realizacji zadania pn:Zabezpieczenie przeciwpowodziowe wraz
z retencjonowaniem wody na terenie woj. łódzkiego
podniesione zostało bezpieczeństwo przeciwpowodziowe na terenie województwa łódzkiego. Prace polegały na bieżącym utrzymaniu wałów przeciwpowodziowych oraz zbiorników retencyjnych.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl