Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Tygiel smaków - informacje ogólne

W naszym regionie, tak jak i w całej Polsce, organizowanych jest coraz więcej konkursów o zróżnicowanym poziomie i zasadach wyłaniania produktów tzw. tradycyjnych. W związku z tym pojawiła się potrzeba zorganizowania wojewódzkiego konkursu produktów tradycyjnych organizowanego przez Marszałka Województwa, który, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uczestniczy w weryfikacji wniosków o wpis produktów na krajową Listę Produktów Tradycyjnych.

Celem konkursu „Tygiel Smaków” jest identyfikacja i promocja produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami na terenie województwa łódzkiego, stanowiących element dziedzictwa kulinarnego naszego regionu i element tożsamości społeczności lokalnych. Konkurs ma za zadanie wzmocnienie pozycji rynkowej tych produktów, wzbudzenie większego zainteresowania wśród potencjalnych konsumentów, a w rezultacie doprowadzenie do powstania rynku produktów wysokiej jakości.

Do konkursu wytwórca może zgłosić tylko jeden produkt rolny lub środek spożywczy lub napój spirytusowy:

· charakteryzujący się wysoką jakością i wyjątkowością,
· posiadający minimum 25 letnią tradycję wytwarzania,
· związany z kulturą, historią województwa łódzkiego,
· wytwarzany na terenie województwa łódzkiego.

Udowadniając, że produkt posiada minimum 25 letnią tradycję wytwarzania, należy wykazać że ten, konkretny produkt był wytwarzany na danym terenie minimum 25 lat. Nie jest konieczne wykazanie, że był on wytwarzany w tym okresie przez zgłaszającego go do konkursu. Produkty do konkursu mogą zgłosić osoby fizyczne,  osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, wytwarzające dany produkt rolny, środek spożywczy lub napój spirytusowy i nie będące w związkach rodzinnych lub biznesowych z organizatorami lub członkami komisji konkursowej.

Nagrodą w konkursie jest rzeźba zaprojektowana i wykonywana przez łódzką rzeźbiarkę Zofię Władykę-Łuczak wraz z mężem.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl