Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Edycja 2008

I edycja wojewódzkiego konkursu produktów tradycyjnych „ŁÓDZKI TYGIEL SMAKÓW” odbędzie się dnia 18 października br. w czasie targów Dni Naturalnej Żywności NATURA FOOD w hali EXPO przy ul. Stefanowskiego w Łodzi.
Potrzeba zorganizowania wojewódzkiego konkursu produktów tradycyjnych wynika z faktu, że w naszym regionie i w całej Polsce organizowanych jest coraz więcej konkursów o zróżnicowanym poziomie i zasadach wyłaniania produktów tzw. tradycyjnych. W związku z tym, że to Marszałek Województwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uczestniczy w weryfikacji wniosków o wpis produktów na krajową Listę produktów tradycyjnych, zorganizowany przez niego konkurs jest gwarantem odpowiedniego poziomu, prestiżu i rangi.
Celem konkursu „Łódzki Tygiel Smaków” jest identyfikacja i promocja produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami na terenie województwa łódzkiego, stanowiących element dziedzictwa kulinarnego naszego regionu i tożsamości społeczności lokalnych. Konkurs ma za zadanie wzmocnienie pozycji rynkowej tych produktów, wzbudzenie większego zainteresowania wśród potencjalnych konsumentów, a w rezultacie doprowadzenie do powstaniarynku produktów wysokiej jakości. Dzięki organizacji konkursu zidentyfikowane zostaną kolejne produkty tradycyjne z naszego regionu, które będziemy mogli umieścić na Liście produktów tradycyjnych. Mamy nadzieję, że dzięki temu uda się nam wyłonić produkty, które będą mogły zastać uznane za markę regionu.
Historia sprawiła, że województwo łódzkie jest tyglem kulturowym, w którym wymieszane zostały tradycje, także kulinarne kilku narodowości. Należy z niego wydobyć tradycyjne produkty regionalne i przekonać potencjalnych konsumentów, że są wyjątkowe i najlepsze. Identyfikacja i promocja produktów tradycyjnych przyczyni się do podnoszenia świadomości regionalnej społeczeństwa, budowania podmiotowości kulturowej, ochrony dziedzictwa kulturowego poprzez zachowanie tradycji kulinarnych w rezultacie do promowania województwa. Oprócz identyfikacji produktów, konkurs wraz z targami spełni ważną rolę w budowaniu świadomości konsumentów i tworzeniu rynku produktów żywnościowych wysokiej jakości.
W pierwszym dniu targów, tj. 17 października 2008., po oficjalnym otwarciu, odbędzie się spotkanie samorządowców z terenu naszego województwa poprzedzone konferencją prasową. W czasie spotkania specjaliści z zakresu produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych oraz gastronomii i turystki będą przekonywać naszych samorządowców o roli tych produktów w gospodarce, turystyce i promocji regionu. Wykłady poprowadzą: przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wydział Oznaczeń Geograficznych, dr Janusz Majewski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Zakład Agroturystyki oraz przedstawiciel Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. Mamy nadzieję, że spotkanie zaowocuje zwiększeniem zainteresowania samorządów lokalnych naszego województwa identyfikacją i promocją produktów tradycyjnych, regionalnych oraz rolą jaką mogą spełniać w dywersyfikacji zatrudnienia na wsi i promocji regionu.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl