Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Zobowiązywanie do umożliwienia swobodnego przepływu ryb i zawieszenia połowu ryb

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w celu ochrony ryb i zapewnienia rybom możliwości odbycia tarła marszałek województwa może, w drodze decyzji administracyjnej zobowiązać:
a) użytkownika wód do umożliwienia swobodnego przepływu ryb, jeżeli przepływ taki nie jest możliwy z przyczyn zależnych od tego użytkownika
b) uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim do zawieszenia połowu ryb niektórych gatunków, z użyciem wybranych rybackich narzędzi i urządzeń połowowych
- w określonych wodach i na czas niezbędny do zapewnienia rybom ochrony i możliwości odbycia tarła. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. W przypadku uchylania się zobowiązanych od wykonania ciążących na nich obowiązków określonych w decyzji, zarząd województwa wszczyna postępowanie egzekucyjne dotyczące obowiązków o charakterze niepieniężnym.
Kogo dotyczy:
Wnioskodawcami mogą być użytkownicy obwodów rybackich, postępowanie może być wszczynane z urzędu.
Sposób załatwienia sprawy:
Zobowiązanie odbywa w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Marszałka Województwa Łódzkiego
 
Wymagane dokumenty:
Wniosek winien zawierać w szczególności:
1) gatunki ryb i obszar wód chronionych oraz czas niezbędny do zapewnienia rybom ochrony
2) uzasadnienie

Termin załatwienia sprawy:
- zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego – 1 miesiąc;
- w sprawach szczególnie skomplikowanych – 2 miesiące.

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy i udzielanie informacji
PIOTR PURKIEWICZ
Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel. 42 663 35 75
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organ odwoławczy
Stronom przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem marszałka województwa w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 3 ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471)

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl