Przyznano dofinansowania na zadania z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

czwartek, 2 czerwca 2022

Zarząd Województwa Łódzkiego  dokonał podziału środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu włączania z produkcji gruntów rolnych, na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych w 2022

Wszelkie informacje na stronie >>kliknij<<