Jakość Tradycja


Wspólny znak towarowy gwarancyjny „Jakość tradycja” został stworzony przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego przy współpracy ze Związkiem Województw RP w celu wyróżniania, promocji i ochrony produktów wysokiej jakości.Jest pierwszym w Polsce znakiem jakościowym dla naturalnej żywności, który poprzez wyróżnianie żywności wysokiej jakości z sektora żywności naturalnej z założenia stał się istotnym elementem budowy rynku i wsparcia producentów tego sektora przez wyraźne ich wyróżnienie od produkcji przemysłowej, nie tylko na etapie produkcji podstawowej ale również przetwórstwa. Takie wyróżnienie na rynku unijnym zawsze pozwala na uzyskanie wyższej dochodowości przez producentów. Pozwala na jej identyfikację, uznawanie, wyróżnianie, ze szczególnym uwzględnieniem produktów regionalnych, tradycyjnych, czy też lokalnych. Dzięki możliwości wyróżniania najlepszych wyrobów znak informuje, zarówno konsumentów, jak też wszystkich innych zainteresowanych, o walorach produktów regionalnych i lokalnych oraz o szczególnym ich charakterze.
O prawo do używania znaku mogą ubiegać się jest wszyscy producenci żywności naturalnej i tradycyjnej wytwarzający produkty o najwyższej jakości, dla których posiadanie znaku będzie szansą maksymalizacji własnych, szeroko rozumianych korzyści. To także bardzo wyraźne wyróżnianie ich asortymentu od zwykłej przemysłowej żywności. Do systemu są przyjmowane wyłącznie produkty wysokiej jakości wynikające z ich tradycyjnego charakteru, posiadające szczególną jakość, reputację lub inne cechy odróżniające je od innych należących do tej samej kategorii. Producent deklaruje zachowanie wyższych standardów produkcyjnych lub wyjątkowych cech produktów. Przed dopuszczeniem do uczestnictwa w systemie produkt będzie podlegał szczegółowej weryfikacji zgodnie
z Regulaminem Znaku, który został przyjęty przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, a wcześniej zatwierdzony przez Radę, Zarząd Izby oraz Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Znak Jakość Tradycja jest znakiem zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym za numerem Z-307821 i chroniony zgodnie z prawem własności przemysłowej jako znak wspólny gwarancyjny. W roku 2007 znak został uznany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Producenci, którzy ubiegają się o Znak „Jakość Tradycja”, aby udowodnić wyjątkowość swoich produktów, poddają się kontroli w celu uzyskania certyfikatu jakościowego. O częstotliwości, zasadach i zakresie dokonywania kontroli decyduje producent danego wyrobu w porozumieniu z wybraną przez siebie jednostką certyfikującą. O przyznanie Znaku ubiegać się mogą przedsiębiorstwa i rolnicy wytwarzający; produkty rolne, środki spożywcze i napoje spirytusowe. System Jakości Żywności „Jakość Tradycja” w pełni odpowiada wymogom prawa unijnego. System ten poprzez wyróżnianie wysokiej jakości żywności naturalnej stał się istotnym elementem budowy rynku i wsparcia producentów tego sektora przez wyraźne ich wyróżnienie od produkcji przemysłowej, nie tylko na etapie produkcji podstawowej ale również przetwórstwa. Takie wyróżnienie na rynku unijnym zawsze pozwala na uzyskanie wyższej dochodowości przez producentów. Przedsiębiorcy uczestniczący w Systemie Jakości Żywności mogą ubiegać się o dotacje z funduszy unijnych. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Znaku, który jest dostępny pod adresem http://www.produktyregionalne.pl/jakosc.php?body=article&name=pliki-do-pobrania&lang=pl. Jeśli mieliby Państwo jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu z biurem Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OPIS SYSTEMU JAKOŚCIOWEGO „JAKOŚĆ TRADYCJA”– SYSTEM DLA NAJLEPSZYCH System jakościowy „Jakość Tradycja” służy wyróżnianiu produktów żywnościowych wysokiej jakości z uwzględnieniem produktów tradycyjnych.
System stawia na:
- Jakość produktu: do systemu będą przyjmowane wyłącznie produkty wysokiej jakości wynikające z ich tradycyjnego charakteru, posiadające szczególną jakość, reputację lub inne cechy odróżniające je od innych należących do tej samej kategorii. Producent deklaruje zachowanie wyższych standardów produkcyjnych lub wyjątkowych cech produktów.
- Kontrolę jakości: producenci są zobowiązani do posiadania certyfikatu zgodności, potwierdzającego wytwarzanie produktu zgodnie ze specyfikacją. Producenci używający znaku jakościowego „Jakość Tradycja” będący w Systemie Jakości Żywności powinni poddawać swoje produkty kontroli, której celem jest zagwarantowanie że stosowana metoda wytwarzania jest zgodna z metodą deklarowaną we wniosku.
- Otwartość Systemu: do systemu organizowanego prze PIPRiL we współpracy ze Związkiem Województw Rzeczypospolitej Polskiej mogą przystąpić wszyscy rolnicy, producenci rolni, przetwórcy w kraju i za granicą, członkowie Izby i nie należący do niej. Jedynym kryterium przyjęcia do systemu produktu jest jego jakość. - Przejrzystość i identyfikowalność produktu: regulamin określa tryb i zasady korzystania ze znaku. Używający go producenci są zobowiązani do określenia częstotliwości i zakresu kontroli oraz prowadzenia dokumentacji mającej na celu zapewnienie pełnej identyfikowalności produktu (traceability). Co wyróżniamy:
  • Produkty rolne
  • Środki spożywcze
  • Napoje spirytusowe
Charakterystyki produktów wyróżnianych Znakiem:
1. Surowce naturalne:
- z gospodarstw ekologicznych - gospodarstw o systemie produkcji stosujących Dobrą Praktyką Rolniczą i Dobrą Praktykę Hodowlaną z wyłączeniem GMO
- surowce użyte do produkcji muszą być w pełni identyfikowalne (Traceability)
2. Produkty muszą charakteryzować się:
- tradycyjnym składem; lub - tradycyjnym sposobem wytwarzania
- szczególną jakością wynikającą z ich tradycyjnego charakteru lub wyrażającą ich tradycyjny charakter - szczególną jakością lub reputacją odróżniającą ją od produktów należących do tej samej kategorii.
- za tradycyjny skład, tradycyjny sposób wytwarzania, tradycyjny charakter, uważa się takie, które posiadają co najmniej 50 letni rodowód (dwa pokolenia)
- za tradycyjne rasy i odmiany uważa się te, które użytkowano przed 1956 rokiem
Założenia i cele:
  1. Wyróżnianie na rynku produktów wytworzonych z naturalnych surowców
    i produkowanych tradycyjnymi metodami.
  2. Produkty takie posiadają cechy charakterystyczne wymienione powyżej w p.1-2.
  3. Produkty takie są produkowane w sposób umożliwiający monitorowanie pochodzenia surowców użytych do produkcji oraz monitorowanie odbiorców pośrednich produktu.
  4. Nadzór nad procesem produkcji sprawują jednostki certyfikujące akredytowane zgodnie z normą PN-EN 45011 i upoważnione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Zapotrzebowanie rynku: System Jakości Żywności „Jakość Tradycja” w pełni odpowiada wymogom prawa unijnego. System jest otwarty na producentów z kraju i zagranicy i ma szansę przekroczyć granicę naszego kraju oraz być propozycją szczególnie dla krajów sąsiadujących, które w tym samym czasie co Polska stały się pełnoprawnymi członkami Unii Europejskiej. System ten poprzez wyróżnianie żywności wysokiej jakości z sektora żywności naturalnej z założenia powinien stać się istotnym elementem budowy rynku i wsparcia producentów tego sektora przez wyraźne ich wyróżnienie od produkcji przemysłowej, nie tylko na etapie produkcji podstawowej ale również przetwórstwa. Takie wyróżnienie na rynku unijnym zawsze pozwala na uzyskanie wyższej dochodowości przez producentów.
Funkcjonowanie systemu: Funkcjonowanie systemu „Jakość Tradycja” opiera się o regulamin używania Znaku Jakościowego „Jakość Tradycja”, który to regulamin złożony jest w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, nr akt Z-307821. Decyzją z dnia 12 czerwca 2007r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uznał system „Jakość Tradycja” za krajowy system jakości żywności.
 
Produkty z terenu Województwa Łódzkiego, które otrzymały prawo używania znaku Krajowego Systemu Jakości Żywności "Jakość Tradycja" (stan na dzień 16.01.2019) - 53 produkty:
1. Chleb Żytni Szadkowski GS„SCh"w Szadku
2. Wędzonka Szadkowska j. w.
3. Chleb Żytni Tradycyjny j. w.
4. Kiełbasa Wiejska Szadkowska j. w.
5. Jabłecznik z Szadku j. w.
6. Kaszanka z Szadku j. w.
7. Mąka Pszenna Szadkowska Młyn Zbożowy Jerzy Łaszkiewicz i Synowie sp. j.
8. Chleb Żytni Tradycyjny GS "SCh" w Ozorkowie
9. Sok Jabłkowy z Kałęczewa Grażyna Wiatr
10. Twaróg Półtłusty OSM Głuchów
11. Masło Ekstra z Głuchowa j. w.
12. Karp z Bylin Gospodarstwo Rybackie Byliny Jerzy Ćwiertnia
13. Chleb żytni z Koluszek PPHU Zakład Piekarniczy Elżbieta Olszyńska
14. Chleb razowy z Koluszek j. w.
15. Chleb Staropolski j. w.
16. Sernik z Koluszek j. w.
17. Ciastka maślane z Koluszek j. w.
18. Masło Ekstra z Klimeko PPH „Klimeko" Bogusław Klimczak
19. Jogurt naturalny 9% j.w.
20. Chrzan Nadwarciański Z.P.H.U „Moryń" Włodarczyk i Moryń s.c.
21. Ogórki kwaszone z Siemkowic j.w.
22. Masło ekstra tradycyjne naturalne szczercowskie Rolniczo-Pracownicza Spółdzielnia Mleczarska w Szczercowie
23. Ser twarogowy półtłusty szczercowski j.w.
24. Kefir Robico Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska -Proszkownia Mleka w Krośniewicach
25. Lody śmietankowe Bambino Jogo Łódzka Spółdzielnia Mleczarska
26. Twaróg półtłusty j. w.
27. Twarożek wiejski luksusowy j.w.
28. Koncentrat pomidorowy Agros Nova Brands Sp. z o.o., sp. K.
29. Powidła śliwkowe węgierkowe j. w.
30. Syrop malinowy z Lubowidzy Tłocznia Soków Owocowych „VERO” Dariusz Kuna
32. Mleko łowickie Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu
33. Masło łowickie ekstra j. w.
34. Twaróg krajanka półtłusty j. w.
35. Kefir j. w.
36. Kiełbasa schabowa Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Koniarek” Andrzej Koniarek
37. Kiełbasa wiejska pieczona j. w.
38. Kiełbasa z szynką i schabem j.w.
39. Boczek tradycyjny j. w.
40. Szynka tradycyjna j. w.
41. Baleron tradycyjny j. w.
42. Schab tradycyjny j.w.
43. Pierogi od Kowala KOWAL Aleksandra Kowalska
44. Kaszanka gryczana gospodarza Jan Lisiecki
45. Miód nektarowy z Lipki Pasieka w Lipce Dariusz Serafiński
46. Jałowiec PPHU Duninex II s.c.
47. Twaróg tłusty Spółdzielnia Dostawców Mleka w Wieluniu
48. Twaróg półtłusty, półtłusty mielony j. w.
49. Twaróg chudy j. w.
50. Masło ekstra z Wielunia, masło osełkowe j. w.
51. Jabłka z Borzęcina Magdalena Józefacka
52. Jabłka z Borzęcina Gospodarstwo Sadownicze Karol Krakowiak
53. Jabłka z Borzęcina Gospodarstwo Sadownicze Sebastian Maciaszek
54. Jabłka z Borzęcina Gospodarstwo Sadownicze Cezary Macierzyński
55. Jabłka z Borzęcina Arkadiusz Marciniak
56. Jabłka z Borzęcina Ewa i Janusz Milczarek
57. Jabłka z Borzęcina Michał Polowczyk
58. Jabłka z Borzęcina Adam Poterała
59. Jabłka z Borzęcina Gospodarstwo Sadownicze Waldemar Słojewski
60. Jabłka z Borzęcina Gospodarstwo Sadownicze Szymon Szewczyk
61. Jabłka z Borzęcina Piotr Włodarski
62. Jabłka z Borzęcina Daniel Więcek
63. Jabłka z Borzęcina Mateusz Libera
64. Jabłka z Borzęcina Robert Strulak
65. Jabłka z Borzęcina Gospodarstwo Sadownicze Robert Tyczkowski
66. Miód kremowany z Brzezin Specjalistyczne Gospodarstwo Pszczelarskie Łukasz Gładys
67. Twaróg połtłusty OSM Łask


Serwis używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.