facebook
Menu

Ogłoszenie wyników - dotacje dla sołectw (lista podstawowa + lista rezerwowa)

W dniu 31 sierpnia 2016 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2016 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

1) Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, którym udzielona została pomoc finansowa z budżetu województwa łódzkiego w 2016 roku, w formie dotacji celowej, na dofinansowanie zadań własnych gminy, w zakresie realizacji małych projektów lokalnych na terenach wiejskich.

2) Lista rezerwowa wniosków o udzielnie pomocy finansowej z budżetu województwa łódzkiego w 2016 roku, w formie dotacji celowej, na dofinansowanie zadań własnych gminy, w zakresie realizacji małych projektów lokalnych na terenach wiejskich


Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl