Menu

Ogłoszenie o chemicznym zabiegu ratowniczym – zakaz wstępu do lasu Nadleśnictwo Kolumna

Informuję, iż Nadleśnictwo Kolumna planuje wykonanie chemicznego zabiegu ratowniczego w drzewostanach Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Kolumna oraz lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa ze względu na zagrażającą trwałości lasu obecność larwy brudnicy na terenach wchodzących w skład Nadleśnictwa Kolumna stanowiących oddziały zaznaczone na załączonej mapie i położonych w zasięgu terytorialnym gmin: Sieradz i Zduńska Wola (załącznik).

Łącznie powierzchnia chemicznego zabiegu ratowniczego obejmie 1144 ha, w tym: 872 ha Lasów Państwowych i 272 ha lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Oprysk będzie wykonywany w okresie od ok. 23 maja do 10 czerwca 2019 r. (w zależności od warunków atmosferycznych).

Zabieg chemiczny zostanie wykonany techniką agrolotniczą z użyciem insektycydu Mospilan 20 SP i środka pomocniczego (adiuwanta) Ikar 95 EC w dawkach zgodnych z etykietą – instrukcja użycia.
W sprawach związanych z akcją proszę się kontaktować telefonicznie lub pisemnie z Nadleśnictwem Kolumna, telefon 43 675 42 06.

Zaistniałe ewentualnie szkody należy zgłaszać pisemnie lub osobiście do Nadleśnictwa w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl