Infrastruktura sołecka na plus - nowy program Województwa Łódzkiego

poniedziałek, 7 marca 2022

infrastruktura sołectwo 2022 slajder FB solectwo wspolfin

Uchwałą nr 161/22 z dnia 25 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Infrastruktura sołecka na plus” na 2022 r.

Wszelkie informacje na temat programu kliknij >>tutaj<<