facebook
Menu

Informacja o realizacji przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń w Łodzi zadania pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie województwa łódzkiego ( I półrocze 2017 r.)” z udziałem śro

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W ŁODZI
W ROKU 2017 REALIZUJE ZADANIE:
pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie województwa łódzkiego ( I półrocze 2017 r.)”
z udziałem środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość całkowita zadania: 910 778,46
Wartość dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi: 570 000,00
W wyniku realizacji zadania pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie województwa łódzkiego ( I półrocze 2017 r.)” podniesione zostanie bezpieczeństwo przeciwpowodziowe na terenie województwa łódzkiego. Prace polegają na bieżącym utrzymaniu wałów przeciwpowodziowych, budowli piętrzących oraz zbiorników retencyjnych.
 
· www.zainwestujwekologie.pl

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl